ศูนย์รวมพระเครื่อง เครื่องรางของขลังไทย :: www.siammongkol.com® 
เรามีพระเครื่อง วัตถุมงคล จากวัดที่ปลุกเสกแล้วจากเกจิอาจารย์ทั่วไทยให้บูชา Thai Amulets Sacred object,Talisman.

เหรียญสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ปี 2506 พระเครื่อง วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง หาได้ที่เว็บไซต์ www.siammongkol.com
 

เหรียญสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ปี 2506

บุ๊กมาร์คหน้านี้ไว้ในรายการโปรด - Bookmark this site!

หน้าแรก
หน้าแรก
รายการพระเครื่อง/วัตถุมงคลทั้งหมด
รายการพระเครื่อง/วัตถุมงคลทั้งหมด
วิธีสั่งของ/บูชาวัตถุมงคล
วิธีสั่งของ/บูชาวัตถุมงคล
แจ้งโอนเงิน/แจ้งชื่อที่อยู่การจัดส่ง
แจ้งโอนเงิน/แจ้งชื่อที่อยู่การจัดส่ง
ติดต่อเรา/สอบถามวัตถุมงคล
ติดต่อเรา/สอบถามวัตถุมงคล
แผนที่ร้าน/เส้นทาง
แผนที่ร้าน/เส้นทาง
แจ้งหมายเลขส่งของ/ติดตามพัสดุ
แจ้งหมายเลขส่งของ/ติดตามพัสดุ
เว็บบอร์ดพระเครื่อง/กระดานสนทนา
เว็บบอร์ดพระเครื่อง/กระดานสนทนา
ติดตาม Siammngkol.com ได้ที่ Facebook
ติดตาม Siammngkol.com ได้ที่ Facebook
 
 

ลูกค้าที่จะมาร้านกรุณา ---> โทร.นัดล่วงหน้า <--- ก่อนจะมาในฃ่วงบ่าย ๆ
เหรียญสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ปี 2506
เหรียญสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ปี 2506


รหัส :  01842   Bookmark and Share
ชื่อ :  เหรียญสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ปี 2506
ประเภท :  19-เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)
ราคา :  0.00
สถานะ :  [หมดแล้ว] [Sold out] - รายการนี้ขณะปัจจุบันหมดไม่มีในร้าน   
 

          สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๒๘ ในพระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาจุ้ย ณ วันเสาร์ เดือนอ้าย ขั้น ๕ ค่ำ ปีจอ จุลศักราช ๑๑๕๒ ตรงกับวันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๓๓๓ มีพระนามเดิมว่า "พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าวาสุกรี" เมื่อประสูตินั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีพระชนมายุ ๕๓ พรรษา ครองราชสมบัติมาแล้ว ๘ ปี

ครั้นพระองค์เจ้าวาสุกรีทรงเจริญพระชันษาได้ ๑๒ ก็ทรงละฆราวาสวิสัยออกผนวชเป็นสามเณรเมื่อปีจอ พุทธศักราช ๒๓๔๕ โดยผนวชเป็นหางนาค ณ วัดพระศรีสรเพ็ชญ์ (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) ครั้นผนวชแล้วจึงเสด็จไปประทับอยู่ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในระหว่างที่ผนวชเป็นสามเณรอยู่นั้น ได้ทรงศึกษาในสำนักสมเด็จพระพนรัตน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงศึกษาอักษรทั้งไทย ขอม ภาษามคธ (บาลี) โบราณคดี ตลอดจนวิธีทำเลขยันต์ต่างๆ ตามคตินิยมในสมัยนั้น ครั้นทรงผนวชเป็นพระภิกษุได้ ๓ พรรษา ลุปีพุทธศักราช ๒๓๕๗ สมเด็จพระพนรัตนถึงแก่มรณภาพในระหว่างพรรษา ยังไม่ทันจะได้โปรดให้พระเถระรูปใดเป็นอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนฯครั้นออกพรรษาแล้ว ในช่วงเวลาพระกฐิน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จไปพระราชทานพระกฐินถึงวัดพระเชตุพนฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดตั้งให้สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสเป็นพระราชาคณะด้วย

สมเด็จฯกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงรับกรมครั้งแรกในรัชกาลที่ ๒ เป็นกรมหมื่นนุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัติยวงศ์ เมื่อราวปีชวด พุทธศักราช ๒๓๕๙ และในขณะที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหมื่นอยู่นี้ ได้ทรงทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์ของเจ้านายหลายพระองค์ อาทิ พระบาทสมเด็จพระกรมหมื่นอยู่นี้ ได้ทรงทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์ของเจ้านายหลายพระองค์ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงผนวชเป็นพระภิกษุอยู่นั้น ทรงเคารพเลื่อมใสในสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าจะมีพระชนมายุแก่กว่าพระองคเพียง ๑๔ พรรษาก็ตาม แต่ก็ทรงตั้งอยู่ในฐานะเป็นพระปิตุลา สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงตั้งพระองค์อยู่ในฐานะเป็นครุฐานียบุคคลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างสูง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงลาสิกขา เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๓๙๔ แล้ว ก็ได้ทรงสถาปนา สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ขึ้นเป็น "กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส"

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติในปีพุทธศักราช ๒๒๓๙๔ นั้น สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตโนรสมีพระชนมายุได้ ๖๑ พรรษา ทรงพระประชวรหนักครั้งหนึ่ง ครั้นต่อมาอีก ๒ ปี พระองค์ก็ได้ประชวรพระโรคชรา และสิ้นพระชนม์เมื่อวันศุกร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๙ ค่ำ ปีฉลู เบญจศก จุลศักราช ๑๒๑๕ เวลาบ่าย ๓ โมง ตรงกับวันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๓๙๖ สิริรวมพระชนมายุได้ ๖๓ พรรษากับ ๔ วัน และในฐานะที่ทรงเป็นประมุขที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศรัทธามาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระศพจากวัดพระเชตุพนไปประดิษฐาน ณ พระเมรุที่ท้องสนามหลวง แล้วพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ เมษายน ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ พุทธศักราช ๒๓๙๗ เมื่อพระราชทานเพลิงพระศพแล้ว พระบาทสมเด็จพะจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้เชิญพระอัฐิไปประดิษฐานไว้ที่พระตำหนักวัดพระเชตุพน และโปรดให้มีตำแหน่งฐานานุกรมรักษาพระอัฐิต่อมา

ถึงเวลาเข้าพรรษา พระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินไปถวายพุ่มบูชาพระอัฐิทุกปี เมื่อถึงวันเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระกฐินที่วัดพระเชตุพน ก็โปรดฯ ให้เชิญพระอัฐิไปประดิษฐานที่ในพระอุโบสถ ทรงสักการะบูชาแล้วทอดผ้าไตรปี โปรดฯ ให้พระฐานานุกรมพระอัฐิสดับปกรณ์เป็นประเพณีเช่นนี้ตลอดมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ จนกระทั่งถึงรัชกาลปัจจุบันนี้

สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงตั้งพระองค์อยู่ในฐานะเป็นครุฐานียบุคคลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างสูง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลาสิกขา เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๓๙๔ แล้ว ก็ได้ทรงสถาปนา สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ขึ้นเป็น "กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส"

กรณียกิจ

ในรัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จารึกแผ่นศิลาประดับไว้ในวัดพระเชตุพนฯ โดยจารึกตำราวิชาการต่างๆ ในการจารึกแผ่นศิลาประดิษฐานไว้ในบริเวณวัดพระเชตุพนฯ ครั้งนี้ สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ได้ทรงพระนิพนธ์เรื่องต่างๆ เป็นโคลง ฉันท์ กาพย์ ไว้หลายเรื่อง ทั้งยังได้ทรงพระนิพนธ์โคลงดั้นบาทกุญชรและ โครงดั้นวิวิธมาลี สรรเสริญพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิสังขรณ์ วัดพระเชตุพนฯ จารึกไว้ในวัดพระเชตุพนอีกเรื่องหนึ่งด้วย

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสนั้น ทรงได้รับคำสดุดีว่าเป็น จินตกวีไทยอย่างยอดพระองค์หนี่ง งานพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรสมีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ที่เป็นร้อยแก้ว เช่น พระปฐมสมโพธิ พระธรรมเทศนาพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นแล้วเป็นร้อยกรองที่ทรงเชี่ยวชาญและทรงถนัดมากคือฉันท์ เช่น กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ สรรพสิทธิ์คำฉันท์ สมุทรโฆษคำฉันท์ ฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างพัง โดยเฉพาะที่เป็นแม่บท ทรงแต่งตำราฉันท์มาตราพฤติและวรรณพฤติในจำนวนพระนิพนธ์ทั้งหมด เรื่องที่ได้รับการยกย่องทางร้อยกรองว่าดีเยี่ยมที่สุด ได้แก่ ลิลิตตะเลงพ่าย ซึ่งเป็นวรรณคดีที่ดีเลิศทางกระบวนกลอนลิลิตอีกเรื่องหนึ่งด้วย ส่วนพระนิพนธ์ร้อยแก้ว ที่ยอดเยี่ยมที่สุดน่าจะได้แก่ เรื่อง พระปฐมสมโพธิกถา ซึ่งผู้อ่านจะได้อรรถรสทั้งภาษาและวรรณคดี นอกเหนือไปจากเนื้อหาที่เป็นพระพุทธประวัติอีกด้วย

พระราชนิพนธ์บทหนึ่งของพระองค์ที่แสดงถึงลักษณะการประพันธ์คำประพันธ์ที่ทรงใช้ในการนิพนธ์ เรียกว่า ลิลิต เป็นลิลิตสุภาพ ประกอบด้วยร่ายสุภาพและโคลงสุภาพ โคลงที่ใช้มีทั้ง โคลง ๒ โคลง ๓ และโคลง ๔ ตอนท้ายเป็นโคลงกระทู้ซึ่งเป็นลักษณะคำประพันธ์ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงนิยมใช้ในการนิพนธ์ปิดท้ายวรรณคดีที่ทรงนิพนธ์เกือบทุกเรื่อง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงนิพนธ์วรรณคดีเรื่องนี้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน เมื่อพุทธศักราช ๒๓๗๕ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของประชาชน โดยรวบรวมสรรพวิชาการสาขาต่างๆ จารึกบนแผ่นศิลาในวัดพระเชตุพน ดังที่ทรงระบุไว้ในโคลงท้ายเรื่อง ดังนี้

บรรจงเสาวเลขแล้ว หลายคุง ขวบฤา
ปางปิ่นธเรศอำรุง โลกเลี้ยง
ทำนุกเชตุพนผดุง เผดิมตึก เต็มเอย
อาวาสอาจเพ่งเพี้ยง แผ่นฟ้ามาเสมอ

คัดลอก, อ้างอิง
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, สำนักงาน.
๒๐๐ ปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส.
กรุงเทพฯ, บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊พ จำกัด, ๒๕๓๓

เหรียญสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส สร้างปี พ.ศ.2506 เหรียญดีมีคุณค่าน่าบูชาสะสมมากครับ


ดูรายการอื่นที่คล้ายกันในหมวด : เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ)

รายการนี้ขณะนี้หมด ไม่มีแล้ว - SOLD OUT
RSS info. - เหรียญสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ปี 2506
รายการแนะนำ
เหรียญอาร์มในหลวง ร.9 ปี 2542 กระทรวงมหาดไทยจัดสร้าง
เหรียญอาร์มในหลวง ร.9 ปี 2542 กระทรวงมหาดไทยจัดสร้าง
700.00 บ.
ผ้ายันต์พ่อพยนต์จตุรภูติ(หุ่นพยนต์) อาจารย์สมราชฐ์
ผ้ายันต์พ่อพยนต์จตุรภูติ(หุ่นพยนต์) อาจารย์สมราชฐ์
300.00 บ.
ผ้ายันต์ขุนแผนชมนางมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม โชคลาภ อาจารย์สมราชฐ์
ผ้ายันต์ขุนแผนชมนางมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม โชคลาภ อาจารย์สมราชฐ์
300.00 บ.
พระปิดตามหาลาภ ปี 2526 สมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชอธิษฐานจิตปลุกเสก
พระปิดตามหาลาภ ปี 2526 สมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชอธิษฐานจิตปลุกเสก
600.00 บ.
ผงเจ้าสัวยี่กอฮง - ปี่เซียะเจ้าทรัพย์ ตะกรุด 1 ดอก
ผงเจ้าสัวยี่กอฮง - ปี่เซียะเจ้าทรัพย์ ตะกรุด 1 ดอก
500.00 บ.
ผงเจ้าสัวยี่กอฮง - ปี่เซียะเจ้าทรัพย์ แบบกรรมการพิเศษ ตะกรุดทองคำ 2 ดอก
ผงเจ้าสัวยี่กอฮง - ปี่เซียะเจ้าทรัพย์ แบบกรรมการพิเศษ ตะกรุดทองคำ 2 ดอก
3,000.00 บ.
สร้อยประคำ 108 สีขาว หินพระธาตุเขาสามร้อยยอด
สร้อยประคำ 108 สีขาว หินพระธาตุเขาสามร้อยยอด
1,400.00 บ.
ตะกรุดแผ่นยันต์หนีบมหาพิศวาส รุ่น 3 อาจารย์สมราชฐ์
ตะกรุดแผ่นยันต์หนีบมหาพิศวาส รุ่น 3 อาจารย์สมราชฐ์
500.00 บ.
เบี้ยแก้นวหรคุณ
เบี้ยแก้นวหรคุณ
400.00 บ.
ตะกรุด 3 กษัตริย์ เสริมดวง โภคทรัพย์ พิธีปลุกเสกวัดเก่าหนองสะลิง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ตะกรุด 3 กษัตริย์ เสริมดวง โภคทรัพย์ พิธีปลุกเสกวัดเก่าหนองสะลิง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
700.00 บ.
ขุนแผนเสาร์ 5 พญาวัน อาจารย์สมราชฐ์ จ.เชียงใหม่
ขุนแผนเสาร์ 5 พญาวัน อาจารย์สมราชฐ์ จ.เชียงใหม่
300.00 บ.
พระปิดตามหาเสน่ห์ เนื้อมวลสารล้วน ฝังตะกรุด 3 ดอก พิธีพุทธาภิเษกวัดแม่สาบเหนือ จ.เชียงใหม่
พระปิดตามหาเสน่ห์ เนื้อมวลสารล้วน ฝังตะกรุด 3 ดอก พิธีพุทธาภิเษกวัดแม่สาบเหนือ จ.เชียงใหม่
1,000.00 บ.
ตะกรุดเทวดาหลงห้อง(เทพรัญจวน) สุดยอดแห่งวิชามหาเสน่ห์ มหาหลงชั้นสูง อาจารย์สมราชฐ์ จ.เชียงใหม่
ตะกรุดเทวดาหลงห้อง(เทพรัญจวน) สุดยอดแห่งวิชามหาเสน่ห์ มหาหลงชั้นสูง อาจารย์สมราชฐ์ จ.เชียงใหม่
400.00 บ.
อิ่นคู่มหาพิศวาส (พญาอิ่นแก้ว) อาจารย์สมราชฐ์ จ.เชียงใหม่
อิ่นคู่มหาพิศวาส (พญาอิ่นแก้ว) อาจารย์สมราชฐ์ จ.เชียงใหม่
800.00 บ.
เหรียญในหลวงนั่งบัลลังก์ กาญจนาภิเษก ครองราชย์ 50 ปี 2539
เหรียญในหลวงนั่งบัลลังก์ กาญจนาภิเษก ครองราชย์ 50 ปี 2539
900.00 บ.
พระขุนแผนมหาจินดามณี รุ่นมหาจินดามณี พ.ศ. 2550 สีน้ำตาล ตะกรุด 1 ดอก วัดแม่สาบเหนือ จ.เชียงใหม่
พระขุนแผนมหาจินดามณี รุ่นมหาจินดามณี พ.ศ. 2550 สีน้ำตาล ตะกรุด 1 ดอก วัดแม่สาบเหนือ จ.เชียงใหม่
500.00 บ.
พระขุนแผนมหาจินดามณี รุ่นมหาจินดามณี พ.ศ. 2550 สีขาว ตะกรุด 1 ดอก วัดแม่สาบเหนือ จ.เชียงใหม่
พระขุนแผนมหาจินดามณี รุ่นมหาจินดามณี พ.ศ. 2550 สีขาว ตะกรุด 1 ดอก วัดแม่สาบเหนือ จ.เชียงใหม่
500.00 บ.
พระขุนแผนมหาจินดามณี เนื้อมวลสารล้วนผสมผงมหาภูติพรายทองคำ ปี 2550 วัดแม่สาบเหนือ จ.เชียงใหม่
พระขุนแผนมหาจินดามณี เนื้อมวลสารล้วนผสมผงมหาภูติพรายทองคำ ปี 2550 วัดแม่สาบเหนือ จ.เชียงใหม่
1,200.00 บ.

 

รายการประเภทเดียวกันในหมวด - เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ) (Similar Item)

เหรียญรุ่นสอง ปี 2523 หลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม จ.นครปฐม
เหรียญรุ่นสอง ปี 2523 หลวงพ่อแย้ม วัดสามง่าม จ.นครปฐม
0.00 บ.
เหรียญครูบาศรีวิชัย ปี 2515 วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ (องค์ที่ 7)
เหรียญครูบาศรีวิชัย ปี 2515 วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ (องค์ที่ 7)
0.00 บ.
พระชัยหลังช้าง หลัง ภปร. ปี 2530 มหามงคลสมัยพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
พระชัยหลังช้าง หลัง ภปร. ปี 2530 มหามงคลสมัยพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
0.00 บ.
เหรียญกลมเล็ก ปี 2519 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
เหรียญกลมเล็ก ปี 2519 หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
300.00 บ.
เหรียญรูปเหมือน ออกวัดเดิมบาง ปี 2515 หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท
เหรียญรูปเหมือน ออกวัดเดิมบาง ปี 2515 หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท
0.00 บ.
พระชัยหลังช้าง คณะสงฆ์สร้างในมหามงคลสมัยพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ปี 2530 (องค์ที่ 2)
พระชัยหลังช้าง คณะสงฆ์สร้างในมหามงคลสมัยพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ปี 2530 (องค์ที่ 2)
0.00 บ.
เหรียญหลวงปู่โทน ปี 2524 ออกวัดกำแพง ชัยนาท
เหรียญหลวงปู่โทน ปี 2524 ออกวัดกำแพง ชัยนาท
600.00 บ.
เหรียญครูบาศรีวิชัย ปี 2515 วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ (องค์ที่ 3)
เหรียญครูบาศรีวิชัย ปี 2515 วัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ (องค์ที่ 3)
0.00 บ.

ผงเจ้าสัวยี่กอฮง-ปี่เซี้ยเจ้าทรัพย์

 We reccommend thai amulet website at :http://siammongkolthaiamulet.blogspot.com

รายการอัปเด็ทล่าสุด(Last Update)

เทียนเรียกคู่ตำรับล้านนา(เครื่องรางเรียกคนรักกลับมา) ปลุกเสกโดยครูบาสายล้านนาเทียนเรียกคู่ตำรับล้านนา(เครื่องรางเรียกคนรักกลับมา) ปลุกเสกโดยครูบาสายล้านนา 
ประเภท : เครื่องรางมหาเสน่ห์, update - 2017-05-17 10:03:30
สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 400.00
เทียนเรียกจิตสะกดใจคนรัก ครูบาเดช กิตติญาโณ จ.ลำปางเทียนเรียกจิตสะกดใจคนรัก ครูบาเดช กิตติญาโณ จ.ลำปาง 
ประเภท : ครูบาเดช กิตติญาโณ จ.ลำปาง, update - 2017-05-17 00:09:08
สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 400.00
อิ่นพยนต์สะกดรักเรียกจิตมัดใจหัวใจชายหญิง ครูบาเดช กิตติญาโณ จ.ลำปางอิ่นพยนต์สะกดรักเรียกจิตมัดใจหัวใจชายหญิง ครูบาเดช กิตติญาโณ จ.ลำปาง 
ประเภท : ครูบาเดช กิตติญาโณ จ.ลำปาง, update - 2017-05-17 00:07:15
สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 600.00
สีผึ้งเสน่ห์ผงพรายรัญจวนจิตรัญจวนใจ ครูบาเดช  กิตติญาโณ  จ.ลำปางสีผึ้งเสน่ห์ผงพรายรัญจวนจิตรัญจวนใจ ครูบาเดช กิตติญาโณ จ.ลำปาง 
ประเภท : ครูบาเดช กิตติญาโณ จ.ลำปาง, update - 2017-05-17 00:05:30
สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 400.00
เบี้ยแก้จิ๋วมหาระงับ (เบี้ยขันตั้ง) ครูบาน้อย สิริวิชโย วัดบุญโยง บรมครูเฒ่าแก้ว พรมเสนเบี้ยแก้จิ๋วมหาระงับ (เบี้ยขันตั้ง) ครูบาน้อย สิริวิชโย วัดบุญโยง บรมครูเฒ่าแก้ว พรมเสน 
ประเภท : เครื่องรางของขลัง, update - 2017-05-16 23:31:53
สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 300.00
พระสีสะแลงแงง วัดเขาช่องกลิ้งช่องกรด หลวงพ่อแย้ม วัดสามง่ามปลุกเสกพระสีสะแลงแงง วัดเขาช่องกลิ้งช่องกรด หลวงพ่อแย้ม วัดสามง่ามปลุกเสก 
ประเภท : เครื่องรางของขลัง, update - 2017-05-16 23:30:52
สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 400.00
ปลัดขิกเนื้อเขาควายแกะ ตำรับหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตามราม จ.ชัยนาทปลัดขิกเนื้อเขาควายแกะ ตำรับหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตามราม จ.ชัยนาท 
ประเภท : เครื่องรางของขลัง, update - 2017-05-16 23:30:24
สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 400.00
ปลัดขิกไม้งิ้วดำ หลวงปู่น้อย สำนักสงฆ์วังเทวา จ.สกลนครปลัดขิกไม้งิ้วดำ หลวงปู่น้อย สำนักสงฆ์วังเทวา จ.สกลนคร 
ประเภท : เครื่องรางของขลัง, update - 2017-05-16 23:30:05
สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 400.00
สีผึ้งเสน่ห์มนต์พระลักษณ์หน้าทอง ผงพรายแม่มณี หลวงปู่น้อย สำนักสงฆ์วังเทวา สกลนครสีผึ้งเสน่ห์มนต์พระลักษณ์หน้าทอง ผงพรายแม่มณี หลวงปู่น้อย สำนักสงฆ์วังเทวา สกลนคร 
ประเภท : เครื่องรางของขลัง, update - 2017-05-16 23:29:26
สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 400.00
ตะกรุดรักซ้อน มนต์พระลักษณ์หน้าทอง อุดผงพรายแม่มณี หลวงปู่น้อย ญาณฑีโป สำนักสงฆ์วังเทวา สกลนครตะกรุดรักซ้อน มนต์พระลักษณ์หน้าทอง อุดผงพรายแม่มณี หลวงปู่น้อย ญาณฑีโป สำนักสงฆ์วังเทวา สกลนคร 
ประเภท : เครื่องรางของขลัง, update - 2017-05-16 23:28:45
สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 400.00

Tag Cloud

เครื่องรางของขลังยอดนิยม พระสมเด็จ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เครื่องรางของขลัง หลวงปู่ศวัส วัดเกษตรสุข พระเนื้อดิน/ผง/ว่าน หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ดูดวงรายวัน ฤาษี พ่อแก่ ปู่แก่ ประวัติพระเกจิอาจารย์ หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม พระสายกรรมฐาน ล็อคเก็ต รูปถ่าย ผ้ายันต์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ) หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เครื่องประดับ ของสะสม ครูบาเดช กิตติญาโณ จ.ลำปาง เครื่องรางมหาเสน่ห์ พระปิดตา หลวงพ่อเกษม ลำปาง วัตถุมงคลเสริมดวงชะตา วัตถุมงคลแจกฟรี พระบูชา ท้าวจตุคามรามเทพ หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี พระเก่าพระดี(ที่แนะนำ) พระชุดพิเศษ หลวงปู่ครูบาแก้ว วัดร่องดู่ หลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด กุมารทอง พระรัชกาล เหรียญที่ระลึก พระขุนแผน ข่าวสารวงการพระเครื่อง พระกริ่ง-รูปหล่อ-รูปเหมือน เปิดจองพระใหม่ สั่งจองวัตถุมงคล บทความ - ตำนานน่ารู้ องค์เทพ พรหม เทวบูชา เครื่องรางเสริมดวงค้าขาย ร่ำรวย หลวงปู่ชื่น วัดตาอี จ.บุรีรัมย์ พระเครื่อง วัตถุมงคลมาใหม่ พระกรุ หลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม วัตถุมงคลยอดนิยม พระเหรียญ ตะกรุดดีๆที่แนะนำ  

:::เครื่องรางตะกรุด วัตถุมงคลเสริมดวง และของขลังอื่นๆหาได้ที่นี่ : สำนักอาจารย์นุสยามมงคลw3c-css validation of : http://www.siammongkol.com/productinfo.php?code=01842  W3C-html Validtion for : http://www.siammongkol.com/productinfo.php?code=01842  [Valid RSS]
Copyright © 2006 -2017 Siammongkol.com All rights reserved Powered by ANC development team | Stat | Privacy Policy | w3c xml validation Sitemap XML
visitor online 11  Online   www.siammongkol.com : website uptime สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ สำหรับเว็บไซต์ : www.siammongkol.com