ศูนย์รวมพระเครื่อง เครื่องรางของขลังไทย :: www.siammongkol.com® 
เรามีพระเครื่อง วัตถุมงคล จากวัดที่ปลุกเสกแล้วจากเกจิอาจารย์ทั่วไทยให้บูชา Thai Amulets Sacred object,Talisman.

พระสมเด็จ ญสส. พิมพ์เล็ก วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. พระเครื่อง วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง หาได้ที่เว็บไซต์ www.siammongkol.com
 

พระสมเด็จ ญสส. พิมพ์เล็ก วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.

บุ๊กมาร์คหน้านี้ไว้ในรายการโปรด - Bookmark this site!

หน้าแรก
หน้าแรก
รายการพระเครื่อง/วัตถุมงคลทั้งหมด
รายการพระเครื่อง/วัตถุมงคลทั้งหมด
วิธีสั่งของ/บูชาวัตถุมงคล
วิธีสั่งของ/บูชาวัตถุมงคล
แจ้งโอนเงิน/แจ้งชื่อที่อยู่การจัดส่ง
แจ้งโอนเงิน/แจ้งชื่อที่อยู่การจัดส่ง
ติดต่อเรา/สอบถามวัตถุมงคล
ติดต่อเรา/สอบถามวัตถุมงคล
แผนที่ร้าน/เส้นทาง
แผนที่ร้าน/เส้นทาง
แจ้งหมายเลขส่งของ/ติดตามพัสดุ
แจ้งหมายเลขส่งของ/ติดตามพัสดุ
เว็บบอร์ดพระเครื่อง/กระดานสนทนา
เว็บบอร์ดพระเครื่อง/กระดานสนทนา
ติดตาม Siammngkol.com ได้ที่ Facebook
ติดตาม Siammngkol.com ได้ที่ Facebook
 
 

ลูกค้าที่จะมาร้านกรุณา---> โทร.นัดล่วงหน้าก่อนมา 13.00 น. เป็นต้นไป
พระสมเด็จ ญสส. พิมพ์เล็ก วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.
พระสมเด็จ ญสส. พิมพ์เล็ก วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.


รหัส :  02241   Bookmark and Share
ชื่อ :  พระสมเด็จ ญสส. พิมพ์เล็ก วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.
ประเภท :  02-พระสมเด็จ
ราคา :  700.00
สถานะ :  [พร้อมเช่า]   
Tag :    สมเด็จ  ญสส  พระสังฆราช  วัดบวรนิเวศ 
 

          พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ เจริญ คชวัตร)

วันที่ ๓ ตุลาคม เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงพุทธศาสนิกชนชาวไทย เป็นวันคล้ายวันประสูติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์พระประมุขแห่งสังฆมณฑลและปวงพุทธศาสนิกบริษัทของไทย เมื่อวาระดิถีเช่นนี้เวียนมาถึง จึงเป็นที่ปลื้มปีติและเป็นโอกาสที่ปวงพุทธศาสนิกชนจะได้ถวายมุทิตาสักการะ และถวายพระกุศล ถวายพระพร เพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีนิยม

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ) มีพระนามเดิมว่า เจริญ นามสกุล คชวัตร ทรงมีพระชาติภูมิ ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๖ ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุ ๑๔ พรรษา ณ วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี แล้วเข้ามาอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จนพระชนมายุครบอุปสมบท และทรงอุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๗๖ โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง วชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ประทับอยู่ศึกษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดมาจนกระทั่งสอบได้เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๘๔

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงดำรงสมณศักดิ์มาโดยลำดับดังนี้ ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ พระราชาคณะชั้นราช และพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระโศภณคณาภรณ์ ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวราภรณ์ ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองที่ พระสาสนโสภณ ทรงเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระญาณสังวร และทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น สมเด็จพระสังฆราช ในราชทินนามที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๓๒ นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นผู้ใคร่ในการศึกษา ทรงมีพระอัธยาศัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาตั้งแต่ทรงเป็นพระเปรียญ โดยเฉพาะในด้านภาษา ทรงศึกษาภาษาต่าง ๆ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน และ สันสกฤต จนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี กระทั่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระอุปัชฌาย์ของพระองค์ทรงเห็นว่า จะเพลินในการศึกษามากไป วันหนึ่งทรงเตือนว่า ควรทำกรรมฐานเสียบ้าง เป็นเหตุให้พระองค์ทรงเริ่มทำกรรมฐานมาแต่บัดนั้น และทำตลอดมาอย่างต่อเนื่อง จึงทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงภูมิธรรมทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติ

เนื่องจากทรงรอบรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี จึงทรงศึกษาหาความรู้สมัยใหม่ด้วยการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ ทั้งทางคดีโลกและคดีธรรม เป็นเหตุให้ทรงมีทัศนะกว้างขวาง ทันต่อเหตุการณ์บ้านเมือง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสั่งสอนและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้ทรงนิพนธ์หนังสือทางพระพุทธศาสนาได้อย่างสมสมัย เหมาะแก่บุคคลและสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน และทรงสั่งสอนพระพุทธศาสนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ในด้านการศึกษา ได้ทรงมีพระดำริทางการศึกษาที่กว้างไกล ทรงมีส่วนร่วมในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของไทย คือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมาแต่ต้น ทรงริเริ่มให้มีสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อฝึกอบรมพระธรรมทูตไทยที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ

ทรงเป็นพระมหาเถระไทยรูปแรกที่ได้ดำเนินงานพระธรรมทูตในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นรูปแรก เสด็จไปเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดวัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรป คือวัดพุทธปทีป ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ทรงนำพระพุทธศาสนาเถรวาทไปสู่ทวีปออสเตรเลียเป็นครั้งแรก โดยการสร้างวัดพุทธรังษีขึ้น ณ นครซิดนีย์ ทรงให้กำเนิดคณะสงฆ์เถรวาทขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย ทรงช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศเนปาล โดยเสด็จไปให้การบรรพชาแก่ศากยะกุลบุตรในประเทศเนปาลเป็นครั้งแรก ทำให้ประเพณีการบวชฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเนปาลยุคปัจจุบัน ทรงเจริญศาสนไมตรีกับองค์ทะไล ลามะ กระทั่งเป็นที่ทรงคุ้นเคยและได้วิสาสะกันหลายครั้ง และทรงเป็นพระประมุขแห่งศาสนจักรพระองค์แรกที่ได้รับทูลเชิญให้เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในประวัติศาสตร์จีน

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นเอนกประการ ทรงเป็นนักวิชาการและนักวิเคราะห์ธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า ธัมมวิจยะ หรือธัมมวิจัย เพื่อแสดงให้เห็นว่า พุทธธรรมนั้นสามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของชีวิตได้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงสุด ทรงมีผลงานด้านพระนิพนธ์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวนกว่า ๑๐๐ เรื่อง ประกอบด้วยพระนิพนธ์แสดงคำสอนทางพระพุทธศาสนาทั้งระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง รวมถึงความเรียงเชิงศาสนคดีอีกจำนวนมาก ซึ่งล้วนมีคุณค่าควรแก่การศึกษา สถาบันการศึกษาของชาติหลายแห่งตระหนักถึงพระปรีชาสามารถและคุณค่าแห่งงานพระนิพนธ์ ตลอดถึงพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ จึงได้ทูลถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เป็นการเทิดพระเกียรติหลายสาขา

นอกจากพระกรณียกิจตามหน้าที่ตำแหน่งแล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ยังได้ทรงปฏิบัติหน้าที่พิเศษ อันมีความสำคัญยิ่งอีกหลายวาระ กล่าวคือ ทรงเป็นพระอภิบาลในพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เมื่อครั้งเสด็จออกทรงพระผนวช เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๙ พร้อมทั้งทรงถวายความรู้ในพระธรรมวินัยตลอดระยะเวลาแห่งการทรงพระผนวช ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งเสด็จออกทรงผนวชเป็นพระภิกษุ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๑

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญทางการคณะสงฆ์ในด้านต่าง ๆ มาเป็นลำดับ เป็นเหตุให้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนา ประเทศชาติ และประชาชน เป็นเอนกประการ นับได้ว่าทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงเพียบพร้อมด้วยอัตตสมบัติและปรหิตปฏิบัติ และทรงเป็นครุฐานียบุคคลของชาติ ทั้งในด้านพุทธจักรและอาณาจักร

ที่มาของข้อมูล : http://www.sangharaja.org/home/index.php?mode=his

----------------------------------------------------------------------

พระสมเด็จ ญสส. พิมพ์เล็ก หรือที่เรียกกันในวงการพระเครื่องว่าสมเด็จพิมพ์คะแนน สร้างในยุคแรก มวลสารศักดิ์สิทธิ์ พระองค์เล็กเหมาะสำหรับท่านที่ชอบพระสมเด็จองค์เล็กๆไว้บูชา พระดีทรงคุณค่าพุทธคุณเยี่ยม ต้องมีไว้บูชาเป็นอย่างยิ่ง ขอแนะนำรายการนี้สำหรับผู้ที่อยากได้พระดีราคาย่อมเยาว์ไว้บูชา


ดูรายการอื่นที่คล้ายกันในหมวด : พระสมเด็จ
How to order and paymentวิธีสั่งบูชา/ซื้อ และชำระเงินอ่านตรงนี้

อยากบูชาหรือสอบถามเข้าไปอ่านก่อน


วิธีสั่งของหรือเช่าบูชา และการชำระเงิน - How to order and Paymentแผนที่ร้านพระเครื่องสยามมงคล
แผนที่ร้านพระเครื่องออนไลน์สยามมงคล


ติดต่อเช่าวัตถุมงคล หรือซื้อของ Click ตรงนี้
E-mail : siammongkol@gmail.com
RSS info. - พระสมเด็จ ญสส. พิมพ์เล็ก วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.
รายการแนะนำ
เหรียญอาร์มในหลวง ร.9 ปี 2542 กระทรวงมหาดไทยจัดสร้าง
เหรียญอาร์มในหลวง ร.9 ปี 2542 กระทรวงมหาดไทยจัดสร้าง
700.00 บ.
พระปิดตามหาลาภ ปี 2526 สมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชอธิษฐานจิตปลุกเสก
พระปิดตามหาลาภ ปี 2526 สมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชอธิษฐานจิตปลุกเสก
600.00 บ.
ผงเจ้าสัวยี่กอฮง - ปี่เซียะเจ้าทรัพย์ ตะกรุด 1 ดอก
ผงเจ้าสัวยี่กอฮง - ปี่เซียะเจ้าทรัพย์ ตะกรุด 1 ดอก
500.00 บ.
ผงเจ้าสัวยี่กอฮง - ปี่เซียะเจ้าทรัพย์ แบบกรรมการพิเศษ ตะกรุดทองคำ 2 ดอก
ผงเจ้าสัวยี่กอฮง - ปี่เซียะเจ้าทรัพย์ แบบกรรมการพิเศษ ตะกรุดทองคำ 2 ดอก
3,000.00 บ.
ตะกรุดแผ่นยันต์หนีบมหาพิศวาส รุ่น 3 อาจารย์สมราชฐ์
ตะกรุดแผ่นยันต์หนีบมหาพิศวาส รุ่น 3 อาจารย์สมราชฐ์
500.00 บ.
เบี้ยแก้นวหรคุณ
เบี้ยแก้นวหรคุณ
400.00 บ.
ผงจันทร์ลอยมหานิยม(เครื่องรางเสน่ห์เมตตามหานิยม) อาจารย์สมราชฐ์
ผงจันทร์ลอยมหานิยม(เครื่องรางเสน่ห์เมตตามหานิยม) อาจารย์สมราชฐ์
300.00 บ.
ขุนแผนนางเหลียว สุดยอดแห่งเมตตามหานิยม  เนื้อว่านมหาเสน่ห์สีดำ อาจารย์สมราชฐ์
ขุนแผนนางเหลียว สุดยอดแห่งเมตตามหานิยม เนื้อว่านมหาเสน่ห์สีดำ อาจารย์สมราชฐ์
500.00 บ.
ขุนแผนนางเหลียวเสาร์ 5 สุดยอดแห่งเมตตามหานิยม เนื้อผงพุทธคุณเมตตาสีขาว อาจารย์สมราชฐ์
ขุนแผนนางเหลียวเสาร์ 5 สุดยอดแห่งเมตตามหานิยม เนื้อผงพุทธคุณเมตตาสีขาว อาจารย์สมราชฐ์
500.00 บ.
ขุนแผนนางเหลียวเสาร์ 5 เมตตามหานิยม เนื้อผงขมิ้นเสกสีเหลือง อาจารย์สมราชฐ์
ขุนแผนนางเหลียวเสาร์ 5 เมตตามหานิยม เนื้อผงขมิ้นเสกสีเหลือง อาจารย์สมราชฐ์
500.00 บ.
ตะกรุดเทวดาหลงห้อง(เทพรัญจวน) สุดยอดแห่งวิชามหาเสน่ห์ มหาหลงชั้นสูง อาจารย์สมราชฐ์ จ.เชียงใหม่
ตะกรุดเทวดาหลงห้อง(เทพรัญจวน) สุดยอดแห่งวิชามหาเสน่ห์ มหาหลงชั้นสูง อาจารย์สมราชฐ์ จ.เชียงใหม่
400.00 บ.
อิ่นคู่มหาพิศวาส (พญาอิ่นแก้ว) อาจารย์สมราชฐ์ จ.เชียงใหม่
อิ่นคู่มหาพิศวาส (พญาอิ่นแก้ว) อาจารย์สมราชฐ์ จ.เชียงใหม่
800.00 บ.
เหรียญในหลวงนั่งบัลลังก์ กาญจนาภิเษก ครองราชย์ 50 ปี 2539
เหรียญในหลวงนั่งบัลลังก์ กาญจนาภิเษก ครองราชย์ 50 ปี 2539
900.00 บ.
พระขุนแผนมหาจินดามณี รุ่นมหาจินดามณี พ.ศ. 2550 สีน้ำตาล ตะกรุด 1 ดอก วัดแม่สาบเหนือ จ.เชียงใหม่
พระขุนแผนมหาจินดามณี รุ่นมหาจินดามณี พ.ศ. 2550 สีน้ำตาล ตะกรุด 1 ดอก วัดแม่สาบเหนือ จ.เชียงใหม่
500.00 บ.

 

รายการประเภทเดียวกันในหมวด - พระสมเด็จ (Similar Item)

สมเด็จวัดระฆัง ปี 2500 หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆสิตาราม กทม.(องค์ที่ 14)
สมเด็จวัดระฆัง ปี 2500 หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆสิตาราม กทม.(องค์ที่ 14)
0.00 บ.
สมเด็จเมตตามหาลาภ รุ่น 1 หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ (1)
สมเด็จเมตตามหาลาภ รุ่น 1 หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ (1)
0.00 บ.
พระสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ปี 2541 พิมพ์ใหญ่ วัดไชโยวรวิหาร จ.อ่างทอง
พระสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ปี 2541 พิมพ์ใหญ่ วัดไชโยวรวิหาร จ.อ่างทอง
0.00 บ.
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย แช่น้ำมนต์ วัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม(องค์ที่ 2)
พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย แช่น้ำมนต์ วัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม(องค์ที่ 2)
0.00 บ.
สมเด็จวัดระฆัง ปี 2500 หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆสิตาราม กทม.(องค์ที่ 7)
สมเด็จวัดระฆัง ปี 2500 หลวงปู่นาค วัดระฆังโฆสิตาราม กทม.(องค์ที่ 7)
0.00 บ.
พระสมเด็จอุดมสุข เนื้อมณีโคตร ปี 2539 พุทธาภิเษกวัดสระเกศ กทม.(องค์ที่ 1)
พระสมเด็จอุดมสุข เนื้อมณีโคตร ปี 2539 พุทธาภิเษกวัดสระเกศ กทม.(องค์ที่ 1)
0.00 บ.
พระสมเด็จเนื้อตะกั่ว ปี 2545 หลวงพ่ออิฐ วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม(1)
พระสมเด็จเนื้อตะกั่ว ปี 2545 หลวงพ่ออิฐ วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม(1)
0.00 บ.
พระสมเด็จแม่โพสพดำ บรรจุข้าวสารดำ  วัดใหม่โพธิ์เย็น จ.ปราจีนบุรี
พระสมเด็จแม่โพสพดำ บรรจุข้าวสารดำ วัดใหม่โพธิ์เย็น จ.ปราจีนบุรี
0.00 บ.

บูชาพระกริ่ง ขุนแผน

ขุนแผนนางร่ำไรหลังยันต์อิ่นคู่

ผงเจ้าสัวยี่กอฮง-ปี่เซี้ยเจ้าทรัพย์

 We reccommend thai amulet website at :http://siammongkolthaiamulet.blogspot.com

รายการอัปเด็ทล่าสุด(Last Update)

พระนาคปรกใบมะขาม รุ่นเมตตา หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก จ.ชลบุรีพระนาคปรกใบมะขาม รุ่นเมตตา หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก จ.ชลบุรี 
ประเภท : พระเหรียญ, update - 2017-09-17 09:21:17
สถานะ : [หมดแล้ว]
พระผงรูปเหมือนนั่งซุ้มหลังกุมารทอง เนื้อสีแดง หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยาพระผงรูปเหมือนนั่งซุ้มหลังกุมารทอง เนื้อสีแดง หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา 
ประเภท : พระเนื้อดิน/ผง/ว่าน, update - 2017-09-11 22:22:02
สถานะ : [หมดแล้ว]
พระผงรูปเหมือนนั่งซุ้มหลังกุมารทอง เนื้อสีเหลือง หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยาพระผงรูปเหมือนนั่งซุ้มหลังกุมารทอง เนื้อสีเหลือง หลวงปู่ทิม วัดพระขาว จ.อยุธยา 
ประเภท : พระเนื้อดิน/ผง/ว่าน, update - 2017-09-11 22:21:53
สถานะ : [หมดแล้ว]
พระผงหลวงปู่ทวด ปี พ.ศ.2544 เนื้อผงสีดำ วัดประสาทบุญญาวาส กทม.พระผงหลวงปู่ทวด ปี พ.ศ.2544 เนื้อผงสีดำ วัดประสาทบุญญาวาส กทม. 
ประเภท : พระเนื้อดิน/ผง/ว่าน, update - 2017-09-08 05:41:46
สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 500.00
พระร่วงรางปืน ย้อนยุค 100 ปี วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐมพระร่วงรางปืน ย้อนยุค 100 ปี วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 
ประเภท : พระเหรียญ, update - 2017-08-30 10:52:11
สถานะ : [หมดแล้ว]
สมเด็จหินพระธาตุเขาสามร้อยยอดสมเด็จหินพระธาตุเขาสามร้อยยอด 
ประเภท : วัตถุมงคลหินพระธาตุเขาสามร้อยยอด, update - 2017-08-22 22:23:42
สถานะ : [หมดแล้ว]
ขุนแผนอุ้มนางมหาพิศวาสหลังอิ่นคู่ แบบกรรมการพิเศษ อาจารย์สมราชฐ์ จ.เชียงใหม่ขุนแผนอุ้มนางมหาพิศวาสหลังอิ่นคู่ แบบกรรมการพิเศษ อาจารย์สมราชฐ์ จ.เชียงใหม่ 
ประเภท : พระขุนแผน, update - 2017-08-21 23:34:32
สถานะ : [หมดแล้ว]
ขุนแผนสาวสามหมู่บ้านกินน้ำบ่อเดียวกัน ตะกรุด 9 ดอก หลวงพ่อกอย วัดเขาดินใต้ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ขุนแผนสาวสามหมู่บ้านกินน้ำบ่อเดียวกัน ตะกรุด 9 ดอก หลวงพ่อกอย วัดเขาดินใต้ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 
ประเภท : พระขุนแผน, update - 2017-08-21 09:19:34
สถานะ : [พร้อมเช่า] , ราคา 1,500.00
เหรียญพระโมคัลลา สารีบุตรนกยูงทอง วัดบางนา จ.ปทุมธานีเหรียญพระโมคัลลา สารีบุตรนกยูงทอง วัดบางนา จ.ปทุมธานี 
ประเภท : พระเหรียญ, update - 2017-08-20 23:55:38
สถานะ : [หมดแล้ว]
ตะกรุดโทน ๕ นิ้ว วัดเขาช่องกลิ้งช่องกรด หลวงพ่อแย้มปลุกเสก ตะกรุดโทน ๕ นิ้ว วัดเขาช่องกลิ้งช่องกรด หลวงพ่อแย้มปลุกเสก  
ประเภท : ตะกรุดดีๆที่แนะนำ, update - 2017-08-06 00:19:46
สถานะ : [หมดแล้ว]

Tag Cloud

ดูดวงรายวัน หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค หลวงปู่หงษ์ วัดเพชรบุรี เหรียญเก่าเหรียญดี(ที่แนะนำ) เครื่องประดับ ของสะสม หลวงปู่ชื่น วัดตาอี จ.บุรีรัมย์ เครื่องรางเสริมดวงค้าขาย ร่ำรวย พระขุนแผน พระบูชา พระเนื้อดิน/ผง/ว่าน วัตถุมงคลเสริมดวงชะตา ประวัติพระเกจิอาจารย์ หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ครูบาเดช กิตติญาโณ จ.ลำปาง พระเครื่อง วัตถุมงคลมาใหม่ พระกรุ หลวงปู่ผาด วัดบ้านกรวด เปิดจองพระใหม่ สั่งจองวัตถุมงคล เครื่องรางของขลังยอดนิยม หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กุมารทอง ข่าวสารวงการพระเครื่อง หลวงพ่อเต๋ คงทอง วัดสามง่าม พระชุดพิเศษ บทความ - ตำนานน่ารู้ ตะกรุดดีๆที่แนะนำ พระสายกรรมฐาน เครื่องรางของขลัง พระรัชกาล เหรียญที่ระลึก องค์เทพ พรหม เทวบูชา วัตถุมงคลยอดนิยม พระเหรียญ หลวงปู่ศวัส วัดเกษตรสุข พระสมเด็จ วัตถุมงคลแจกฟรี หลวงพ่อเกษม ลำปาง ฤาษี พ่อแก่ ปู่แก่ หลวงปู่ครูบาแก้ว วัดร่องดู่ พระปิดตา ล็อคเก็ต รูปถ่าย ผ้ายันต์ พระเก่าพระดี(ที่แนะนำ) หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พระกริ่ง-รูปหล่อ-รูปเหมือน ท้าวจตุคามรามเทพ เครื่องรางมหาเสน่ห์  


w3c-css validation of : http://www.siammongkol.com/productinfo.php?code=02241  W3C-html Validtion for : http://www.siammongkol.com/productinfo.php?code=02241  [Valid RSS]
Copyright © 2006 -2017 Siammongkol.com All rights reserved Powered by ANC development team | Stat | Privacy Policy | w3c xml validation Sitemap XML
visitor online 18  Online   www.siammongkol.com : website uptime สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ สำหรับเว็บไซต์ : www.siammongkol.com