เว็บบอร์ดพระเครื่องสยามมงคล

วิชาการสาระความรู้ => ธรรมะคำสอน ข้อปฎิบัติ คติเตือนใจ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ 02 มิถุนายน 2017, 09:57:33 AMหัวข้อ: ธรรมโอวาสเรื่องอานิสงคของการทำทาน พระอาจารย์เปลี่ยน วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ 02 มิถุนายน 2017, 09:57:33 AM
..ธรรมะสวัสดีเช้าวันพระ..
..วันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ เพื่อให้เตือนสติแก่ผู้ที่ตั้งใจทำบุญทำทานการกุศลอยู่ เพื่อให้น้อมระลึกถึงว่าวันนั้นวันนี้เป็นวันโกนนะ อย่างไรก็จะเป็นวันที่เตือนสติเจ้าของที่จะสร้างสมอบรมคุณงามความดี เรามีเจตนาที่จะทำคุณงามความดีอยู่แล้ว อยู่ด้วยใจของตนเอง ก่อนจะออกจากบ้านก็ได้ซื้ออาหารการกินอะไรต่างๆ สิ่งของหลายสิ่งหลายอย่าง วันนี้ก็มีการถวายพระไตรปิฎกด้วย การถวายสิ่งของต่างๆเพื่อทำบุญทำทานการกุศลนั้น มีอานิสงส์ตามสิ่งของที่ตนเอง ได้ถวายทานเอาไว้เป็นเครื่องหมาย เหตุฉะนั้นการได้ถวายทานอาหารการกินเอาไว้ เกิดภพใดชาติใดอยู่ที่ไหนก็จะมีอาหารการกินบริบูรณ์ ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ด้วย ถ้าถวายทานผ้าผ่อนท่อนสไบเครื่องนุ่งห่ม ถวายเครื่องตกแต่งร่างกายให้สวยสดงดงาม ก็จะมีอานิสงส์เกิดภพใดชาติใดก็จะมีเครื่องนุ่มเครื่องห่มสะดวกสบายเป็นอานิสงส์ของผลบุญ ผู้บริจาคยารักษาโรคภัยไข้เจ็บก็ดี ให้ทุกข์เวทนาหายไปได้รับความสุขความสบาย เกิดภพใดชาติใดก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนร่างกายตั้งแต่เล็กจนถึงเฒ่าถึงแก่ ไม่เคยกินหยูกกินยา ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลกับเขา มีความสุขความสบายตลอด เป็นอานิสงส์ของผลบุญ
..อันนี้บุคคลที่ถวายทานพระไตรปิฎกเป็นเครื่องบันทึกคำสอนของพระพุทธองค์ ที่พระพุทธเจ้าได้แนะนำสั่งสอนเป็นธรรมะ เรียกว่าพระธรรม เราเคารพซึ่งพระพุทธเจ้าแล้วเราเคารพพระธรรมคำสอนของพระองค์ ผู้บริจาคทานพระไตรปิฎกทานหนังสือธรรมะ เกิดในชาติใดภพใดจะเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไวแหลมคม สามารถแทงทะลุปรุโปร่งรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะได้อย่างดี เป็นอานิสงส์ของผลบุญ ตัวอย่างในเรื่องนี้ก็คือพระสารีบุตรในอดีตชาติก่อน เกิดมาในชาตินี้ก็ได้อยู่กับพระพุทธเจ้า ก็เป็นผู้ที่มีปัญญามากเป็นอานิสงส์ ผู้ใดได้ถวายทานอาสนะเครื่องนุ่งห่มก็ดี ก็จะได้สถานที่นั่งพักผ่อนนั่งนอนสะดวกสบายเป็นอานิสงส์ผลบุญ ทีนี้เราได้ทำบุญทำทานการกุศลปัจจัยเงินทอง ปัจจัยที่บริจาคเอาไว้เรียกว่าปัจจัย ปัจจัยนี้ที่เราได้บริจาคไปแล้วก็เหมือนกับได้บริจาคทั้ง 4 อย่าง ซื้ออาหารการกินบริจาคก็ได้ ซื้อเครื่องนุ่งห่มบริจาคก็ได้ ซื้อที่อยู่พักอาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกก็ได้ ซื้อหยูกซื้อยารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ได้ เรียกว่าปัจจัยสี่อย่างนี้ ได้บริจาคปัจจัยเงินทองไปแล้ว ก็เหมือนได้บริจาคทานทั้ง 4 อย่าง ส่วนบุคคลที่ไม่ได้บริจาคก็ดี ก็ขอให้อนุโมทนาสาธุการในกองบุญกองกุศลของคนอื่นด้วย บุญก็สำเร็จได้ด้วยการอนุโมทนาสาธุการ คนถวายทานดอกไม้ก็ดีธูปเทียนก็ดี ก็จะได้อานิสงส์ดวงตาแจ่มใสเหมือนมีแสงส่องสว่าง ตาจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนถึงเฒ่าถึงแก่ ไม่ต้องได้ใส่แว่นตา มีตาที่ดีอยู่ตลอดเป็นอานิสงส์ผลบุญที่ได้สร้างเอาไว้
.. บัดนี้คนที่ถวายดอกไม้ก็จะได้สวนดอกไม้รอบบ้านของตนเอง อยู่สุขสบายเป็นเครื่องประดับประดา ถ้าอยู่ในสรวงสวรรค์ก็จะมีดอกไม้แวดล้อมห้องหอปราสาทราชมณเฑียรของตนเองอยู่เป็นอานิสงส์ บัดนี้เราได้รับศีลแล้ว ของบริจาคทานก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ของศีล ได้กล่าวคำถวายทานนอบน้อมในกองบุญกองกุศลของตนเอง พระเจ้าพระสงฆ์ก็ได้อนุโมทนารับเอา ที่เห็นพระภิกษุสงฆ์เงียบอยู่นั้น ท่านไม่ได้เปล่งเสียงสาธุการ ท่านเงียบอยู่ ท่านอนุโมทนาอยู่ในใจเรียกว่าท่านได้รับแล้ว รับโดยดุษณีภาพอยู่ สงบนิ่งอยู่ แปลว่าท่านได้รับเอากองบุญกองกุศลของญาติโยม ที่ได้บริจาคทานเอาไว้แล้ว เป็นลักษณะของพระภิกษุสงฆ์ที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติเอาไว้อย่างนั้น เหตุฉะนั้นพวกเราก็เป็นผู้ที่มีศีลด้วย อาหารก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ ได้กล่าวคำถวายทานแก่ผู้มีศีลด้วย ได้ถวายทานด้วยความนอบน้อมด้วย ภิกษุสงฆ์ก็มีศีลเหมือนกัน
..บัดนี้เราได้น้อมถวายของทานด้วยความเคารพ บุญกุศลก็เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ เป็นบุญกุศลที่เราจะได้เกิดขึ้นในตน บุญกุศลคืออะไร..บุญคือความสุข กุศลคือความฉลาด เพราะฉะนั้น คนฉลาดจึงสร้างคุณงามความดีเอาไว้เป็นที่พึ่งแห่งตนได้ ถ้าเราไม่ฉลาดแล้วเราก็จะทำไม่ได้ อันนี้พวกเราเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดจึงมาสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ เกิดภพใดชาติใดก็อย่าให้มันได้ทุกข์ยากลำบาก มีพร้อมทุกอย่างที่ได้บริจาคทานเอาไว้ เป็นเครื่องประดับตนเรียกว่า เครื่องอำนวยความสะดวกอำนวยความสุข..

หลวงพ่อ พระอาจารย์เปลี่ยน วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่