เว็บบอร์ดพระเครื่องสยามมงคล

วิชาการสาระความรู้ => ธรรมะคำสอน ข้อปฎิบัติ คติเตือนใจ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ 05 มิถุนายน 2017, 11:22:05 AMหัวข้อ: ธรรมโอวาสเรื่องพรหมวิหาร 4 พระอาจารย์เปลี่ยน วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ 05 มิถุนายน 2017, 11:22:05 AM
.ธรรมะสวัสดีเช้านี้..
..คนเรานี้ได้อยู่ด้วยกันแบบร่มเย็นเป็นสุขก็ทำให้มีเมตตา เมตตาพรหมวิหาร เมตตาธรรมค้ำจุนโลก โลกจะตั้งอยู่ได้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาช่วยเหลือกันเป็นหมู่เป็นกลุ่ม ทั้งช่วยกันในด้านการทำการทำงานก็ดี อยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็เหมือนกัน ถ้ามีเมตตาต่อกันซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่มีอันตรายที่จะเกิดขึ้น ไม่มีความวุ่นวาย เรียกว่าเมตตาธรรมของโลกจะตั้งอยู่ได้มั่นคง ก็อาศัยเรียกว่ามีเมตตาต่อกันซึ่งกันและกัน แม้ในครอบครัวก็ดี สามีภรรยาลูกหลาน ปู่ย่าตายายอยู่ด้วยกัน เมื่อมีเมตตาต่อกันและกันแล้ว ก็จะไม่มีอะไรในครอบครัว ครอบครัวก็จะอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตา อยู่ด้วยความสงบก็เรียกว่ามีเมตตาต่อกัน ถ้ามีเมตตาต่อกันซึ่งกันและกันได้แล้ว กรุณาคือความสงสาร ก็อยู่ด้วยกัน เกิดความสงสารซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่ทำร้ายซึ่งกันและกัน เรียกว่ามีเมตตาทางกาย การแสดงอะไรด้วยกายต่างๆอันที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน การแสดงเมตตาด้วยวาจา การพูดจาปราศรัยไม่กระทบกระเทือนกัน ไม่ทำให้กันเสียจิตเสียใจเรียกว่าความเมตตา ไม่ใช่จะเป็นคนดุอย่างเดียว ก็จะขาดจากความมีเมตตาจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ อันนี้กรุณาความสงสาร ทีนี้ถ้าเราไม่มีความสงสารซึ่งกันและกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อีก นั้นเป็นข้อสำคัญที่เราจะอยู่ด้วยกันในโลกนี้ ชาติใดภาษาใดก็ดี ลัทธิศาสนาอะไรต่างๆในโลกนี้ ถ้าเขาตั้งอยู่ในความเมตตาด้วยความกรุณาซึ่งกันและกัน ก็ไม่มีการรบราฆ่าฟันเบียดเบียนซึ่งกันและกัน จะไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันมันก็สะดวกสบาย นี่เป็นเรื่องของเราที่จะอยู่ด้วยกันในโลก..
..ทีนี้ในเมืองไทยของเราเป็นเมืองพุทธศาสนา อยู่ด้วยกันด้วยความเมตตากัน ไม่ว่าชาติใดภาษาใดอยู่ร่วมกันได้สบาย มีเมตตามาก ประเทศอื่นเขาจำกัดลัทธิศาสนาอื่นที่จะมาอยู่ด้วย นี่เรียกว่าขาดเมตตา แต่ประเทศไทยเราให้อยู่โม้ดด..อาตมาก็มาไตร่ตรองใคร่ครวญว่าประเทศของเรานี้เป็นประเทศที่ถือพุทธ มีความเมตตา มีกรุณา สงสาร รักใคร่ซึ่งกันและกัน ก็อยู่ด้วยกันแบบมีความสุข มีมุทิตาความพลอยยินดี ใครได้ยศได้ศักดิ์ ได้ดีมีเกียรติยศ เหตุฉะนั้นถ้าคนอื่นได้ดีมีฐานะก็จะเกิดอิจฉาพยาบาทเพราะมันทำได้ยาก เหตุฉะนั้นคนเราจะต้องมีพรหมวิหารสี่จึงจะอยู่ได้ด้วยกันอย่างมีความสุข เมื่อเขาได้ดีมีสุข มีหน้าที่การงานได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง ก็ให้เราอนุโมทนา..เอ้ออ..เป็นบุญเป็นกุศล เป็นคุณงามความดีของเขาที่ได้รับการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งได้ยศได้ศักดิ์ ก็จะทำให้คนหลายระดับชั้นที่อยู่ด้วยกันอยู่ได้ด้วยความสงบ ก็ต้องอาศัยอยู่ในพรหมวิหารสี่นั้นเอง..
..อุเบกขา ความวางเฉยนั้นคืออะไร เช่นคนที่ปฏิบัติตัวไม่ดี เราก็ตักเตือนสั่งสอนซึ่งกันและกันว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม ถ้าเขายังไม่เชื่อ ก็เหมือนญาติโยมสอนลูกสอนหลานสอนเพื่อนสอนฝูงก็ดี บางทีก็ห้ามปรามแล้วเขาก็ยังดื้อไม่ฟังยังทำอยู่ เหมือนที่เราเห็นในบ้านในเมืองเราที่วุ่นวายกันมา ก็ไม่สงบไม่มีความผาสุก ขาดพรหมวิหารสี่..
..เหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสเอาไว้ว่า เมตตา มุทิตา กรุณา อุเบกขา เป็นเมตตาธรรมค้ำจุนโลก โลกนี้จะตั้งอยู่ได้ด้วยความสงบมีความสุขก็ด้วยความที่มีเมตตาต่อกันนั้นเอง เหมือนพวกเราญาติโยมที่มาอยู่ร่วมกันในพระวิหารแห่งนี้ มีเมตตาต่อกันซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนทำร้ายซึ่งกันและกัน อยู่ด้วยกันคือเป็นญาติธรรมกัน มาทำคุณงามความดีด้วยกัน มาทำทานการกุศลตามกำลังความสามารถของตน มีความสงสารซึ่งกันและกัน ทั้งคนไม่ดีก็สงสารเขาบ้าง ก็สอนเขาบ้าง ถ้าสอนเขาไม่เชื่อก็ให้สอนต่อไปเรื่อยๆ เป่าเข้าหูไปเรื่อยๆเหมือนญาติโยมสอนลูกสอนหลาน สอนไปเรื่อยๆเพื่อเขาจะได้เข้าใจว่าทำไมถึงสอนซ้ำๆซากๆ จะได้แก้ไขปรับปรุงตนเองเป็นคนดีขึ้นมาได้ คนเรานี้จะเกิดขึ้นมาเป็นคนดีเลยทีเดียวมันไม่มี ต้องมาศึกษามาปฏิบัติจากนักปราชญ์ราชเมธีบัณฑิต ตามที่พระองค์ทรงสอนไว้ในมงคลสูตร ให้คบหาแต่บัณฑิตไม่ให้คบคนพาล ให้รู้จักทางถูกทางผิด ..

หลวงพ่อพระอาจารย์เปลี่ยน วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่