เว็บบอร์ดพระเครื่องสยามมงคล

วิชาการสาระความรู้ => ธรรมะคำสอน ข้อปฎิบัติ คติเตือนใจ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ 16 ตุลาคม 2017, 01:42:27 PMหัวข้อ: ธรรมโอวาสเรื่องความเจ็บป่วย หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ 16 ตุลาคม 2017, 01:42:27 PM
การเจ็บป่วยเป็นเทวทูตประจำตัว
ขออย่าได้ประมาทนอนใจ
โปรดพิจารณาตามบริเวณที่เจ็บป่วยนั้นแล
ให้เห็นด้วยปัญญาประจักษ์ว่า อวัยวะทั้งหมดนี้
เป็นของแน่เหลือเกินที่จะเป็นเครื่องทับถมเราให้ได้รับความทุกข์
และไม่ตั้งอยู่นาน ทั้งหาสาระอะไรไม่ได้
ทั้งจะตั้งหน้าไปสู่ความแตกสลายโดยถ่ายเดียวเท่านั้น
ต่างก็มีอยู่เป็นไปอยู่ด้วยกันอย่างนี้ทั่วโลก หาที่หลบภัยไม่ได้เลย
แม้พระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนสามัญชนธรรมดา
ภัยอย่างอื่น ๆ เราพอหลบหลีกได้บ้าง
ภัยอย่างนี้ต้องหลบหลีกด้วยปัญญา คือหยั่งทราบตามความเป็นจริง
พระพุทธเจ้าเป็นเข้าท่านมียาแก้
เราทั้งหลายไม่ค่อยมียาแก้ ต่างกันที่ตรงนี้

.....................................
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
คัดจากหนังสือ ธัมมะในลิขิต