ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ซ้อมแผนรับโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ พัฒนาแผนรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ซ้อมแผนรับโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ พัฒนาแผนรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวานนี้ 21 เมษายน 2566 ที่ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นายแพทย์รักเกียรติ ประสงค์ดี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการซ้อมแผนรับโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ นำเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล เข้าร่วม

นายแพทย์รักเกียรติ ประสงค์ดี เปิดเผยว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ ดำเนินการโดยงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ภายในโครงการ ได้มีการบรรยายเรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยภาพรวมในปัจจุบัน, การซ้อมแผนรองรับกรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ทั้งการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และซ้อมแผนโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉินกรณี COVID-19 แบ่งกลุ่มตามภาระหน้าที่ถอดบทเรียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาแผนรองรับการระบาดและบุคลากรมีความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้โรงพยาบาลมีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากร และการบริหารจัดการภายในองค์กร

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230422112500335

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More