ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เทศกาลลิ้นจี่ค่อมและของดีสมุทรสงครามเริ่มแล้วหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

เทศกาลลิ้นจี่ค่อมและของดีสมุทรสงครามเริ่มแล้วหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

วันนี้ (21 เมษายน 2566) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดเทศกาลลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงครามและของดีเมืองแม่กลอง

จังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน 2566 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีเกษตรกรนำผลผลิตลิ้นจี่ สินค้าเกษตร สินค้า OTOP และของดีของจังหวัดสมุทรสงคราม นำมาจำหน่ายกว่า 100 บูธ โดยมี นายสาธุ เพ็ชร์ไทย อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 7 นายสมนึก เลี้ยมเทียมเจริญ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 7 นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ผู้พิพากษาอาวุโสศาลแรงงานภาค 7 นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา,นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน รวมทั้งเกษตรกรชาวสวนร่วมงาน ต่อด้วยมอบรางวัลเกษตรกรที่เข้าร่วมประกวดลิ้นจี่พันธุ์ค่อมประเภทสวย และลิ้นจี่พันธุ์ค่อมประเภทดก พร้อมเยี่ยมชมเกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหน่ายในงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ลิ้นจี่พันธุ์ค่อมเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนแต่ให้ผลผลิตเพียงแค่ปีละครั้ง อีกทั้งการติดดอกออกผลยังต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เหมาะสมสำหรับลิ้นจี่พันธุ์ค่อม ของจังหวัดสมุทรสงคราม รสชาติ หอม หวาน อร่อย เป็นที่ถูกใจของผู้บริโภค ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนจนถึงปลายเดือนเมษายน 2566 จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจไปเลือกซื้อในงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม หรือสะดวกขับรถเข้าสวนเพื่อสูดกลั่นอายธรรมชาติ และเลือกชิมเลือกซื้อลิ้นจี๋ ส้มโอ จนถูกใจแล้วจึงตัดสินใจซื้อในราคาที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230421194313248

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More