ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เกษตรกร จังหวัดตราด ปลูกข้าวโพดหวานกินดิบ รสชาติดี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เกษตรกร จังหวัดตราด ปลูกข้าวโพดหวานกินดิบ รสชาติดี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

นายรังสรรค์ ทนุพงษ์ เจ้าของศุภฤกษ์ เมล่อน ฟาร์ม ตั้งอยู่ ถนนสายตราด-แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด นำข้าวโพดหวานกินดิบ สองสี มาปลูก เป็นข้าวโพดสายพันธุ์ มีทู สามารถทานดิบได้ มีรสชาติที่หวาน หอม มีสีขาวปนสีเหลือง สำหรับวิธีการปลูก ปลูกเหมือนกับข้าวโพดหวานทั่วไป นับเวลาปลูกตั้งแต่หยอดเมล็ดพันธุ์ถึงหักกินดิบ 58-63 วัน จะเป็นช่วงที่สามารถกินข้าวโพดหวานดิบได้ ซึ่งจะมีรสชาติอร่อยและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งหลังจากนั้นประมาณ 10 วัน สามารถนำไปนึ่ง ต้ม หรือเข้าอบในไมโครเวฟได้

สำหรับผู้ที่สนใจข้าวโพดหวาน กินดิบ สายพันธุ์มีทู สามารถโทรสอบถาม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0615947156 นอกจากนี้ ที่ศุภฤกษ์ เมล่อน ฟาร์ม ยังเป็นศูนย์เครือข่ายบ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ประจำจังหวัดตราด เป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตรอีกด้วย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230421173111186

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More