ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่วัดบวรศิริธรรม อำเภอสองพี่น้อง

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่วัดบวรศิริธรรม อำเภอสองพี่น้อง

วันนี้ (21 เม.ย.66) ที่วัดบวรศิริธรรม ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดสุพรรณบุรี นำส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานต่างๆ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนออกให้บริการประชาชน ตามโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหนองบ่อ

สำหรับการออกหน่วยบริการประชาชน จังหวัดได้นำบริการต่างๆ มาอำนวยความสะดวก อาทิเช่น การทำบัตรประชาชน การตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลพระสังฆราช องค์ที่ 17 การบริการตัดผมฟรีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การบริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องมือการเกษตร การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การให้บริการด้านการเกษตร การให้บริการด้านสังคม การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ และบริการอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในระดับอำเภอและจังหวัด ออกให้บริการประชาชนเพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ลดเงื่อนไขและภาระให้แก่ประชาชน การขอรับบริการจากภาครัฐ ณ ที่ตั้ง และทำให้หน่วยงานภาครัฐ สามารถรับรู้รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที โดยนำบริการของหน่วยงานต่าง ๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230421204318275

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More