ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA เชิญหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ เข้าหารือแนวทางดำเนินการร่วมกันในหัวข้อ “การประสานความร่วมมือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ แนวทางการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ แนวทางการสื่อสาร รับมือ และแจ้งเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

DGA เชิญหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ เข้าหารือแนวทางดำเนินการร่วมกันในหัวข้อ “การประสานความร่วมมือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ แนวทางการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ แนวทางการสื่อสาร รับมือ และแจ้งเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เชิญหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ภายใต้การกำกับของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยมี คุณณรัณภัช แสงทอง ผู้อำนวยการส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ต.อ. เนติ ขันบุญ ผู้กำกับการฝ่ายจัดการระบบและฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าหารือแนวทางดำเนินการร่วมกันในหัวข้อ “การประสานความร่วมมือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ แนวทางการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ แนวทางการสื่อสาร รับมือ และแจ้งเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์” ซึ่งในการนี้ นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ DGA ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ DGA นายปณิธาน เขินอำนวย ผอ.ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผอ.ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ และ เจ้าหน้าที่ DGA เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วย ในวันที่ 21 เมษายน 2566 ณ สำนักงาน DGA

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)