ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“ควันหลังสงกรานต์” ชุมชนยะลา จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

“ควันหลังสงกรานต์” ชุมชนยะลา จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

วันนี้ 23 เมษายน 2566 ที่ ศูนย์สวัสดิการสังคม ชุมชนนุกูลกิจพัฒนา ภายในสวนขวัญเมืองยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ทางชุมชนนุกูลกิจพัฒนา ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน ขึ้นเพื่ออนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีงานสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ของไทย แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ สร้างความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชน ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหารเทศบาลนครยะลา และชาวชุมชน

สำหรับกิจกรรมมีทั้งการทำบุญ ตักบาตร ทางพุทธศาสนา การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำผู้สูงอายุในชุมชน ตลอดจนการรำของบรรดาเหล่านางรำ ในชุมชน

ซึ่งวันนี้ นอกจากทางชุมชนนุกูลกิจพัฒนา จะมีการจัดกิจกรรมแล้ว ยังมีชุมชนอื่นๆ ในเขตเทศบาลนครยะลา ร่วมจัดกิจกรรม อีกด้วย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230423110343495

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More