ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดเพชรบุรี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

จังหวัดเพชรบุรี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

วันนี้ (23 เมษายน 2566) นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผอ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบรี ส่วนราชการ อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมงานอนุรักษ์มรดกไทย ณ วัดชีว์ประเสริฐ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

โดยนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชราชจังหวัดเพชรบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ กรวดน้ำ พระสงฆ์สวดอนุโมทนา จากนั้นเปิดกรวยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ โบราณสถานสำคัญของจังหวัดเพชรบุรี นับเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมและพร้อมจะร่วมกันดูแลปกป้องรักษาให้ทรงคุณค่าสืบต่อไป

สำหรับหรับวัดชีว์ประเสริฐ มีธรรมาสน์ ตั้งอยู่ในศาลาการเปรียญของวัด เป็นธรรมาสน์ต้นแบบของธรรมาสน์วัดป้อม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2473 โดยฝีมือของ ช่างเล้ง เชยสุวรรณ ธรรมาสน์วัดชีว์ประเสริฐนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จมาทอดพระเนตร และทรงชื่นชมในฝีมือภาพล่องถุนเป็นอย่างมาก ของช่างเทียบ 2 ด้าน ช่างเล้ง 1 ด้านเป็นอีกวัดที่มีงานฝีมือของครูช่างต่างๆ ของเมืองเพชร เป็นธรรมาสน์ไม้แกะสลักที่งดงาม และนอกจากนั้นยังมีต้นชมพู่ทรงปลูกไว้เมื่อปี พ.ศ.2513 อีกด้วย

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230423141314520

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More