ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมการขนส่งทางบก แนะนำประชาชนเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ (มอเตอร์ไซค์วิน) รถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ถูกต้องตามกฎหมาย

กรมการขนส่งทางบก แนะนำประชาชนเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ (มอเตอร์ไซค์วิน) รถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ถูกต้องตามกฎหมาย

   นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการให้บริการรถสาธารณะให้มีความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันประชาชนนิยมใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ (มอเตอร์ไซค์วิน) เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว ขบ. จึงแนะนำให้เลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยการสังเกตตัวรถ ต้องจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ซึ่งจะมีการจดทะเบียนถูกต้องและมีการจัดทำประกันภัยที่คุ้มครองผู้โดยสาร ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (ไม่สิ้นอายุ) ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ทั้งนี้ ให้สังเกตข้อมูลคนขับรถ เสื้อวิน บัตรประจำตัวและข้อมูลทะเบียนรถ จะต้องถูกต้องตรงกันเพื่อให้ได้รับการให้บริการที่ถูกต้องและปลอดภัย   
                   ทั้งนี้ ขบ. ได้ส่งเสริมให้ผู้สนใจประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถยื่นขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะต่อคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือ ณ สำนักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อได้รับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการขอเปลี่ยนป้ายเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ณ สำนักงานขนส่ง ณ สถานที่ตั้งวินที่ผู้ขอขับรถอยู่ โดยหลังจากจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้ว ต้องไม่ให้บุคคลอื่นเช่า ซื้อ หรือใช้เสื้อวินของตนในการรับจ้าง และจะต้องขับรถรับจ้างติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในรอบระยะเวลา 1 ปี นอกจากนี้ ต้องไม่นำรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนไปรับจ้างในสถานที่ตั้งวินอื่น ที่ตนเองไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขับรถ หากฝ่าฝืนคณะอนุกรรมการฯ สามารถพิจารณาถอดชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ออกจากบัญชีรายชื่อในสถานที่ตั้งวินที่ผู้นั้นขับรถอยู่
                   รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางของประชาชน ขบ. ขอย้ำให้ประชาชนใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันที่ ขบ. รับรองแล้วเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 6 ราย ได้แก่ ฮัลโหลภูเก็ต เซอร์วิส (Hello Phuket Service) บอนกุ (Bonku) เอเชีย แค็บ (Asia Cab) โรบินฮู้ด (Robinhood) แกร็บ (Grab) และ แอร์เอเชีย ซุปเปอร์แอป (Airasia Superapp) สำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันต้องเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) และคนขับจะต้องใส่เสื้อคลุมของแอปพลิเคชันขณะให้บริการด้วย ซึ่งผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะผ่านการสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการทำประกันภัยเพิ่มเติมตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ เช่นเดียวกันกับรถจักรยานยนต์สาธารณะทั่วไป และเมื่อเกิดอุบัติเหตุยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายผู้ประสบภัยฯ อีกด้วย ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการพบรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกระทำความผิดกฎหมาย เช่น กิริยาวาจาไม่สุภาพ ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร ไม่เก็บค่าโดยสารตามที่แอปพลิเคชันกำหนด ใช้งานรถที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ฯลฯ  สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน “1584”  ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน ขบ. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67560

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More