ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขอเชิญร่วมออกโรงทานในงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมออกโรงทานในงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย ประจำปี 2566

นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย เปิดเผยว่า ตามที่อำเภอด่านซ้ายร่วมกับหน่วยงานส่วนที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2566 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2566 เป็นระยะเวลา 4 วัน เพื่อการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่เคารพเลื่อมใสศรัทธา ได้บำเพ็ญกุศลและนมัสการพระธาตุศรีสองรัก โดยกำหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 09.30 น. ณ บริเวณลานหน้าพระองค์พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในการนี้คณะกรรมการจัดงานจึงขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ออกโรงทาน ร่วมในงานบุญครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2566 ทั้ง 4 วันแล้วแต่ความประสงค์ ที่พระธาตุศรีสองรัก หรือ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ที่วัดโพนชัย (พิธีบวช)

ผู้สนใจจะร่วมออกโรงทานบริการอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับบริการประชาชนที่มาร่วมงาน ณ บริเวณลานจอดรถพระธาตุศรีสองรัก ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลด่านซ้าย โทร. 042-891231 และ 042-891254

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230424155511766

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More