ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมเจ้าท่า ขุดลอกร่องน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ดูแลประชาชนตามนโยบายคมนาคม

กรมเจ้าท่า ขุดลอกร่องน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ดูแลประชาชนตามนโยบายคมนาคม

กรมเจ้าท่า ขุดลอกร่องน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ดูแลประชาชนตามนโยบายคมนาคม

ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า ดำเนินการขุดลอก พัฒนาและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเรือเดิน เพื่อความสะดวกและปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินเรือ การระบายน้ำ การอุปโภคบริโภค และเพิ่มพื้นที่รับน้ำเพื่อใช้ ในภาคการประมงและการท่องเที่ยว
กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทุ่งมหา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ใช้เรือเจ้าท่า ข.47 และเรือเจ้าท่า พ 247 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน ขุดลอกร่องน้ำ รวมเป็นระยะทาง 1,300 เมตร ปริมาณวัสดุขุดลอก ทั้งสิ้น 49,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันขุดได้ระยะ ทาง 478 เมตร เนื้อดิน 20,237 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41.30
ทั้งนี้ การขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน เป็นการบำรุงรักษาร่องน้ำ แก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขิน การสัญจรทางน้ำได้สะดวกและปลอดภัย ช่วยในการระบายน้ำ ส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีเรือเข้า-ออกร่องน้ำประมาณ 100 ลำ ประกอบด้วย เรือขนาด 1-9 ตันกรอสประมาณ 90 ลำ เรือขนาด10-20 ตันกรอส 10 ลำ ได้ประโยชน์จากการขุดลอกในครั้งนี้

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67623

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More