ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อุทยานแห่งชาติภูลังกา ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูลังกาทุกแห่ง วันที่ 1-31 พ.ค. 2566

อุทยานแห่งชาติภูลังกา ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูลังกาทุกแห่ง วันที่ 1-31 พ.ค. 2566

อุทยานแห่งชาติภูลังกา ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติภูลังกาทุกแห่ง ระหว่าง วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2566 ทำให้ถ้ำนาคา น้ำตกตาดวิมานทิพย์ น้ำตกกินรี แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬ รวมถึงถ้ำนาคี แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนมปิดการท่องเที่ยวพักแรมด้วย และจะเปิดการท่องเที่ยวพักแรมใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติภูลังกา ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถติดต่อราชการได้ตามปกติ

การปิดการท่องเที่ยวและพักแรมอุทยานแห่งชาติภูลังกาดำเนินเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การบริการจัดการแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติภูลังกา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติภูลังกาได้ฟื้นตัว รวมถึงการดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา

ปัจจุบันทางอุทยานแห่งชาติเปิดให้จองขึ้นเที่ยวชมถ้ำนาคาผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ น้ำตกตาดวิมานทิพย์ น้ำตกกินรี ที่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา (ยกเว้นถ้ำนาคา) รวมถึงถ้ำนาคีในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวชมได้ตามปกติ (Walk in) โดยไม่ต้องจองผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ

ทั้งนี้ด้านความปลอดภัยอุทยานแห่งชาติภูลังการ่วมบูรณาการกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ภาคอากาศ (เฮลิคอปเตอร์) หน่วยงานพยาบาลในพื้นที่พร้อมที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน นักท่องเที่ยวได้รับอันตราย ขอให้นักท่องเที่ยวมั่นใจมีความปลอดภัยของทางอุทยานแห่งชาติภูลังกา รวมทั้งขอฝากนักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาสายมู ให้รักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ และไม่นำวัสดุธรรมชาติในพื้นที่กลับลงมาอันจะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วย

ติดต่อสอบถาม อุทยานแห่งชาติภูลังกา โทร 042 530 766

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230424135035696

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More