ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปภ.สุราษฎร์ธานี ติวเข้มอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน

ปภ.สุราษฎร์ธานี ติวเข้มอาสาสมัครฉุกเฉินทางการแพทย์ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน

วันนี้ (24 เม.ย.66) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Responder : EMR) รุ่นที่ 3 โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดขึ้น ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างศักยภาพในพื้นที่ท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ตลอดจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านนความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทามาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังวัดภาคไต้ฝั่งอ่าวไทย

โดยนายบุญเรือง หลงละลวด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา มีศักยภาพเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุคมสมบูรณ์ มีความโดดเด่นสวยงามทั้งทางบก ทางทะเล และทางน้ำ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้ในพื้นที่อย่างมหาศาล และในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรับมือกับอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วย.

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230424104730615

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More