ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA เข้าร่วมอบรมและสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตร “การพัฒนาการบริหารงานและการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัลและประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566”

DGA เข้าร่วมอบรมและสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตร “การพัฒนาการบริหารงานและการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัลและประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566”

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)