ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะ เข้าศึกษาดูงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมญี่ปุ่น ณ กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะ เข้าศึกษาดูงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมญี่ปุ่น ณ กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในห้วงการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรียุติธรรมอาเซียน – ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ (Preparatory Meeting for the ASEAN-Japan Special Meeting of Justice Ministers) พันตํารวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ ได้เดินทางเยือนกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น เยี่ยมชมร้านค้าผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง (Capic shop) รวมทั้งศึกษาดูงานประวัติความเป็นมา พัฒนาการ และเอกสารทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการศึกษากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมญี่ปุ่นในอดีต ซึ่งได้รับอิทธิพลจากผู้สอนกฎหมายจากฝรั่งเศส ภายในพิพิธภัณฑ์กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นอาคารที่ก่อสร้างตั้งแต่ยุคเมจิ ตลอดจนการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ระบบยุติธรรมแบบใหม่และระบบการพิจารณาคดีของประเทศต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ศึกษาผ่านพิพิธภัณฑ์กระทรวงยุติธรรม

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/65081

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More