ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัดมหาดไทยเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และการจัดแสดง พระบรมรูป พระกริ่ง เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมืองพิษณุโลก เน้นย้ำ ส่งเสริมขยายผลการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

ปลัดมหาดไทยเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และการจัดแสดง พระบรมรูป พระกริ่ง เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมืองพิษณุโลก เน้นย้ำ ส่งเสริมขยายผลการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

ปลัดมหาดไทยเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และการจัดแสดง พระบรมรูป พระกริ่ง เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมืองพิษณุโลก เน้นย้ำ ส่งเสริมขยายผลการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อเสริมสร้างความรักชาติ ความสามัคคีไปสู่เด็กและเยาวชนพิษณุโลกและคนไทยอย่างยั่งยืน

วันนี้ (25 เม.ย. 66) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และการจัดแสดง พระบรมรูป พระกริ่ง เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมืองพิษณุโลก โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์ขวัญทอง สอนศิริ ปราชญ์ท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาพิษณุโลก และภาคีเครือข่าย ร่วมในงาน

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ร่วมรับฟังกลอนสด โดยสีไพร ไทยแท้ ชื่อจริงคือ ปัญฑารีย์ บัวด้วง เยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติองค์วีรมหาราชจอมไทย มหาราชดำ และการจัดแสดงพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำลอง (พระบูชา) พระกริ่ง และเหรียญ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และรูปเคารพในองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ยอดนิยมเมืองพิษณุโลก พ.ศ. 2502 – ปัจจุบัน) และพระสกุลเมืองพิษณุโลก

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย คือ วันคล้ายวันสวรรคตของวีรกษัตริย์ไทยผู้กอบกู้เอกราชความเป็นไทยให้พวกเราคนไทยทุกคน พระผู้สร้างความสงบสุขและความมั่นคงเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาติอย่างยาวนาน คือ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ซึ่งการที่ทางจังหวัดพิษณุโลกได้ให้ความสำคัญกับการจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะแด่พระองค์ท่านอย่างยิ่งใหญ่นั้น จึงเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับทุกจังหวัดและกับลูกหลานคนไทยได้รำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และได้มีความกตัญญูกตเวทีถวายต่อดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะพัฒนาตนเอง และรักษาความเป็นไทยให้สืบต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งหากตามแนวคิดหลักพระพุทธศาสนา คือ การพยายามทำให้ลูกหลานคนไทยมีความกตัญญูกตเวทีรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รำลึกนึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษ และเจริญรอยตามในการที่จะช่วยกันรักษาความเป็นไทยให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “นิมิตฺตัง สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี”

“สำหรับในเรื่องของพระเครื่องพระบูชานั้น จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มีความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่สะท้อนถึงความผูกพันระหว่างประชาชนและพระพุทธศาสนาด้วยการจัดสร้างรูปเคารพตามความเชื่อของชาวพุทธที่เกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหาราชผู้ช่วยทำให้พวกเราคนไทยมีความรักชาติ รักแผ่นดิน และพระองค์ท่านมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงผูกพันกับลูกหลานคนพิษณุโลกทุกคน เพราะพระองค์ท่านเคยเป็นพระมหาอุปราชผู้ครองเมืองพิษณุโลกในการที่จะปกป้องอริราชศัตรูที่จะรุกราน ทำร้ายเมืองหลวง คือ กรุงศรีอยุธยา เป็นเวลานาน อันหมายความว่า เมื่อคนพิษณุโลกทุกส่วนล้วนมีสายเลือดแห่งความรักชาติและพวกเราเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธที่เชื่อในเรื่องของความดี ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะปกป้องคุ้มครองผู้ที่ทำความดีให้มีความแคล้วคลาดปลอดภัยมีโชคมีลาภ มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับครอบครัว จึงได้ช่วยกันรังสรรค์สร้างวัตถุมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับพระนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมากที่สุดในโลก ซึ่งในวันนี้ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาพิษณุโลกได้กรุณาระดมภาคีเครือข่ายนำมาจัดแสดงไว้บริเวณห้องนิทรรศการแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้เราได้ทราบว่ามีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมากมายจนทำให้บรรพชน บรรพบุรุษของเราที่เลื่อมใสศรัทธาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอื่น ๆ ได้สัมผัสถึงปาฏิหาริย์ ความศักดิ์สิทธิ์จนผู้คนนิยมบูชา และมีมูลค่าสูงเกินกว่าที่คนทั่วไปจะคาดคิดถึง ตั้งแต่หลักล้าน หลักแสน หลักหมื่น หลักพัน จนถึงหลักร้อย ซึ่งทุกสิ่งล้วนก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อคนที่เคารพบูชา และเป็นประโยชน์โดยรวมต่อเศรษฐกิจฐานรากของคนจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย” ปลัด มท. กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ดังนั้นการที่เราถือโอกาสในวันที่สำคัญยิ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยการจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ บำเพ็ญกุศล และประมวลรวบรวมเอาสิ่งเคารพบูชา นำพระเครื่องที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาเป็นกิจกรรมเสริม ก็จะเกิดประโยชน์ในการที่จะทำให้คนในสังคมได้ตระหนักได้รำลึกนึกถึงวีรกรรมของพระองค์ท่าน และได้มีโอกาสในการที่จะเข้าใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา อัญเชิญมาครองใจ ครองตน เพื่อให้ประสบสิ่งที่ดีงามกับชีวิต และยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ทั้งระยะสั้น คือ การทำให้คนตื่นตัวเรียนรู้และสรรหาวัตถุมงคลที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์พระพุทธชินราช มาบูชา และยังส่งผลดีในระยะยาว คือ ทำให้คนทั่วทุกสารทิศทั่วโลกได้รับรู้รับทราบ และเกิดความสนใจความศรัทธาที่จะมาเยี่ยมเยือนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อมากราบสักการะหลวงพ่อพระพุทธชินราช และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระราชวังจันทน์ แห่งนี้

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ผมยินดีและเต็มใจที่จะมาที่นี่ เพื่อหวังว่าการมาเปิดงานที่เป็นปฐมฤกษ์ในวันนี้ จะส่งผลทำให้ผู้บริหารของจังหวัดพิษณุโลก คือ กรมการจังหวัด อันประกอบด้วย ส่วนราชการ และทุกภาคส่วน ทั้งพ่อค้า คหบดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดงาน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในปีต่อ ๆ ไปที่จังหวัดพิษณุโลกให้ยิ่งใหญ่กว่าในวันนี้ อันจะส่งผลดีในวงกว้างต่อลูกหลานคนพิษณุโลก ที่จะได้รำลึกนึกถึงวีรกรรมของมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวไทยให้มากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ และขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ประเมินผลการดำเนินการเพิ่มเติมจากการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นในปีต่อไปให้ยั่งยืน เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยเชิญชวนให้ครูบาอาจารย์ได้จัดให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้วีรกรรม พระราชประวัติ และช่วยกันเขียนเรียงความในภาษาต่าง ๆ และร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองพิษณุโลกและพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นการเพิ่มเติม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ในลักษณะทัวร์ย้อนประวัติศาสตร์ ย้อนไปเรียนรู้ความเป็นมาของจังหวัดพิษณุโลก ของหลวงพ่อพระพุทธชินราช และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องของทุกอำเภอ โดยเชิญภาคีเครือข่ายภาควิชาการ ดังท่านอาจารย์โจ้ ขวัญทอง สอนศิริ มาเป็นที่ปรึกษา อันจะทำให้เกิดการต่อยอดและเพิ่มพูนให้สิ่งที่พวกเราตั้งใจได้บรรลุผลอย่างครอบคลุมและยั่งยืน

“ขอขอบคุณสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาพิษณุโลก ที่ได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวาระวันคล้ายวันสวรรคตครบ 418 ปี 25 เมษายน 2566 และน้อมรำลึกในพระวีรกรรมอันกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ทรงเป็นมหาราชผู้จุดประกายให้คนจังหวัดพิษณุโลกมีความรัก ความสามัคคี ได้พร้อมใจกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับบ้านเกิดเมืองนอน และทำให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น “ขอให้วันนี้ได้เป็นจุดเริ่มต้น” มีกำลังกาย กำลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับจังหวัดพิษณุโลก ทำให้การเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเริ่มที่จังหวัดพิษณุโลกอันเป็นสถานที่ทรงพระราชสมภพของพระองค์ท่านได้แผ่ขยายขจรขยายกว้างขวางไปทั่วประเทศและทั่วโลกต่อไปในอนาคต อันจะยังประโยชน์อย่างไพบูลย์ให้ประเทศชาติของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอย่างยั่งยืน” ปลัด มท. กล่าวในช่วงท้าย

ด้านนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และชาวพิษณุโลก ลูกชินราช ลูกหลานพระนเรศวร ร่วมใจเทิดพระเกียรติพระมหาวีรราชเจ้าจอมไทย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงได้กำหนดจัดนิทรรศการ จัดแสดงพระบูชา พระบรมรูปฯ พระกริ่งนเรศวร พระชัยวัฒน์ นเรศวร เหรียญนเรศวร สิ่งมงคลสักการะ ภาพเก่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ยอดนิยมเมืองพิษณุโลก (พ.ศ. 2502 – ปัจจุบัน) โดยมูลค่าพระและสิ่งมงคล สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยอดนิยม เมืองพิษณุโลก ที่นำมาจัดแสดงให้ผู้สนใจได้ชม และศึกษาในครั้งนี้ รวมกว่า 15,000,000 บาท เพื่อเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 25 เมษายน 2566 วันคล้ายวันสวรรคต ครบ 418 ปี ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. โดยเปิดให้เข้าชมฟรี

 

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67641

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More