ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“รมว.วราวุธ” ผนึก ม.หอการค้าไทย ชวนนิสิตนักศึกษาเรียนรู้การทำธุรกิจควบคู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

“รมว.วราวุธ” ผนึก ม.หอการค้าไทย ชวนนิสิตนักศึกษาเรียนรู้การทำธุรกิจควบคู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

“รมว.วราวุธ” ผนึก ม.หอการค้าไทย ชวนนิสิตนักศึกษาเรียนรู้การทำธุรกิจควบคู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

วันนี้ (21 เมษายน 2566) เวลา 11.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)  กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Sustainable business for global citizens ในโครงการ มหาวิทยาลัย Carbon Neutral Campus จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัด ทส. คณะผู้บริหาร ทส. และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้อง 5301 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อร่วมกันสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต่อยอดสู่การบริหารจัดการภาคธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

โดย นายวราวุธ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโลก ทำให้วันนี้ทุกประเทศต่างหันมาให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ผ่านยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้สามารถยกระดับและก้าวเข้าสู่สถานะ Net zero หรือ Net zero greenhouse gas emissions ให้ได้ภายในปี 2065 และ Carbon neutrality หรือ ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2050 ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศแรก ๆ ของโลก ในการเป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญและเดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 

ในส่วนของภาคธุรกิจนั้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อปัญหาภาวะโลกร้อนและเป็นความหวังในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน การดำเนินธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่สะอาดหรือเป็นองค์กรที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อาจช่วยเพิ่มขีดความสามารถ หรือสร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงลดความเสี่ยงจากการต่อต้านของสังคม เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป สิ่งเหล่านี้กำลังกระทบกับวิถีชีวิตของทุกๆ คน หากว่าวันนี้ประเทศไทยยังไม่เริ่มการเปลี่ยนแปลง โลกใบนี้จะบังคับให้ทุกคนต้องเปลี่ยน ฉะนั้น ต้องขอให้ทุกคนร่วมมือกันเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำเพื่ออนาคตของประเทศไทย พร้อมเชื่อมั่นในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในการร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แต่การจะทำให้สำเร็จได้ ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกคน เพราะประเทศไทย หากร่วมกันลงมือทำด้วยกันแล้ว ไม่มีอะไรที่คนไทยทำไม่ได้ ดังคำที่ว่า “Together is possible”
ที่มา : https://www.mnre.go.th/th/news/detail/153267

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More