ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ทส. แสดงความยินดี ผู้ผ่านการฝึกอบรม นบก.ทส. รุ่นที่ 2 ย้ำ “คิดดี ทำดี พูดดี ร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ทส. แสดงความยินดี ผู้ผ่านการฝึกอบรม นบก.ทส. รุ่นที่ 2 ย้ำ “คิดดี ทำดี พูดดี ร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ทส. แสดงความยินดี ผู้ผ่านการฝึกอบรม นบก.ทส. รุ่นที่ 2  ย้ำ “คิดดี ทำดี พูดดี ร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

วันนี้ (21 เมษายน 2566) เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอง ปกท.ทส.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นบก.ทส.) รุ่นที่ 2” จำนวน 44 ท่าน จาก 10 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โอกาสนี้ นางชญานันท์ รอง ปกท.ทส. ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยขอให้ทุกท่าน คิดดี พูดดี ทำดี และขอให้นำความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป  นอกจากนี้ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณคณะอาจารย์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันดำเนินการจัดฝึกอบรมจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี 
ที่มา https://www.mnre.go.th/th/news/detail/153297

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More