ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“ปลัด จตุพร” ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สุราษฎร์ธานี ย้ำ ทุกหน่วยงานเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่

“ปลัด จตุพร” ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สุราษฎร์ธานี ย้ำ ทุกหน่วยงานเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่

“ปลัด จตุพร” ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สุราษฎร์ธานี ย้ำ ทุกหน่วยงานเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่

วันนี้ (21 เมษายน 2566) เวลา 10.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 14 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

นายจตุพร ปกท.ทส. ได้มอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาสำคัญ ได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาวิธีในการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคู่กับการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ในด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้สำรวจและจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงหน้าแล้ง การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณชายหาด รวมถึงการตรวจสอบมาตรฐานของเรือบนเกาะ โดย ปกท.ทส. ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเข้มงวดและเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจำนวนมาก

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รายงานปฏิทินสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นปัญหาสำคัญ และแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อาทิ ปัญหาเรือโดยสารของบริษัท ราชาเฟอร์รี่ จำกัด ล่มบริเวณท่าเทียบเรือราชาเฟอร์รี่ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) เป็นต้น 
ที่มา : https://www.mnre.go.th/th/news/detail/153298

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More