ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ตำรวจเตือน 6 ข้อกฎหมาย ห้ามทำในช่วง เลือกตั้ง 2566 ฝ่าฝืนมีโทษปรับ-จำคุก

ตำรวจเตือน 6 ข้อกฎหมาย ห้ามทำในช่วง เลือกตั้ง 2566 ฝ่าฝืนมีโทษปรับ-จำคุก

ตำรวจเตือน 6 ข้อกฎหมาย ห้ามทำในช่วง เลือกตั้ง 2566 ฝ่าฝืนมีโทษปรับ-จำคุก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แนะนำประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 และเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ซึ่งข้อกฎหมายสำคัญดังนี้

1.การนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง มีโทษจำคุกตั้งแต่1 – 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 10 ปี

2.การนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตร เลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3.การเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 10 ปี

4.จงใจกระทำด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระทำด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธัเลือกตั้งของผู้นั้น มีกำหนด 10 ปี

5.กรณีเผา ฉีก ทำลาย ทำให้เสียหาย มีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

6.กรณีปลดป้ายหาเสียงไป มีความผิดฐานลักทรัพย์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน โทร.191 หรือ โทร.1599 หรือ สายด่วน กกต. โทร.1444 หรือสถานีตำรวจในพื้นที่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More