ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เปิดงานประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ (Bank Agenda) ประจำปีบัญชี 2566

เปิดงานประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ (Bank Agenda) ประจำปีบัญชี 2566

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานเปิดงานประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ (Bank Agenda) ประจำปีบัญชี 2566 พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางภาวะเศรษฐกิจประเทศเศรษฐกิจชุมชนและความคาดหวังในการดำเนินงาน ธ.ก.ส. ในปีบัญชี 2566” โดยมีพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ 1. Dept Management Policy 2. Lending Policy 3. Deposit Policy และ 4. Innovation Policy โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมสื่อสารการขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จและนโยบายธนาคารในปีบัญชี 2566 รวมถึงการประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและ NO Gift Policy ในการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ นายประยูร อินสกุล รองประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมให้แนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการยกระดับเกษตรกรภายใต้นโยบาย ธ.ก.ส. อีกด้วย โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้จัดการสาขา ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ กว่า 2,000 คน ร่วมการประชุม ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566
ที่มา : https://www.mof.go.th/th/detail/1543205599/2023-04-24-09-25-03

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More