ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

แถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือน เม.ย.2566 และประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566

แถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือน เม.ย.2566 และประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนเมษายน 2566 ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้าที่จะปรับตัวดีขึ้นในทุกภูมิภาค นำโดยภาคใต้ และภาคตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคบริการเป็นสำคัญ และประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 ซึ่งเศรษฐกิจไทยปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.6 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.1 ถึง 4.1) โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการบริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น ภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามนโยบายการเงินและปัญหาสถาบันการเงินในประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างใกล้ชิด ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ที่มา : https://www.mof.go.th/th/detail/1543205599/2023-04-25-14-15-06

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More