ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดชัยภูมิ

นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดชัยภูมิ

นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดชัยภูมิ

     วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566นายอดิศร นุชดำรงค์ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 13 พร้อมด้วย นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 และคณะ ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่จังหวัดได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนานจของรองนายกรัฐมนตรี (นายประวิตร วงษ์สุวรรณ) โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ ปลัดอำเภอเทพสถิต และหน่วยที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
ที่มา : https://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/hilight/news_popup.asp?nid=4160

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More