ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดอ่างทอง

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดอ่างทอง

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดอ่างทอง

     วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดช่วงเช้า ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี

      ช่วงบ่าย ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ที่มา : https://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/hilight/news_popup.asp?nid=4164

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More