ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๕ (นายนพพร บุญแก้ว) ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๕ (นายนพพร บุญแก้ว) ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๕ (นายนพพร บุญแก้ว) ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๕ (นายนพพร บุญแก้ว) ลงพื้นที่สอดส่องโครงการในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อความมั่นคงทางอาหารและเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ๒. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ เป็นหน่วยรับผิดชอบโครงการ

      และเวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔  ตำบลกะแดะ  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งมี ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานี และนายวิชัย สมรูป ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ เข้าร่วมลงพื้นที่และประชุมดังกล่าวด้วย
ที่มา : https://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/hilight/news_popup.asp?nid=4165

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More