ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมการแพทย์เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด 19 หน่วยงานในสังกัด สร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มความปลอดภัย

กรมการแพทย์เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด 19 หน่วยงานในสังกัด สร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มความปลอดภัย

 จากแนวโน้มการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่หลังวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีการสั่งการให้หน่วยงานใดสังกัดเปิดจุดฉีดวัคซีน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง            ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยขอเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด   ยังคงมีความสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 หรือหลังจากได้รับวัคฉีดเข็มสุดท้ายอย่างน้อย 3 เดือน ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต               โดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการวัคซีนโควิด 19 ได้ หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสถานพยาบาลต่างๆ มียา เวชภัณฑ์ และเตียงเพียงพอในการรองรับผู้ป่วยโควิด 19 และยังสามารถให้บริการรักษาโรค ต่าง ๆ ได้ตามปกติ
ที่มา : https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/190124/

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More