ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ รับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ กับ Australian Ambassador to ASEAN ผ่านศูนย์ ACPHEED

กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ รับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ กับ Australian Ambassador to ASEAN ผ่านศูนย์ ACPHEED

กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ ขยายความร่วมมือในการรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ กับ Australian Ambassador to ASEAN ผ่านศูนย์ ACPHEED พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุขของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านโครงการ ASEAN – Australia Strategic Partnership Program

          วานนี้ (18 เมษายน 2566) ณ ศูนย์การแพทย์บางรัก ถนนสีลม นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยที่ปรึกษากรมควบคุมโรค ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Will Nankervis Australian Ambassador to ASEAN และคณะสำนักงานเลขาธิการของศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases หรือ ACPHEED)

          กรมควบคุมโรค กล่าวชื่นชมความร่วมมือด้านสาธารณสุขที่ออสเตรเลียให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวและระบาดวิทยา และคำมั่นสัญญาในการสนับสนุนเงินทุนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงวัคซีน แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้รับมือกับโควิด 19 ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีความยินดีและพร้อมที่จะได้ร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ ACPHEED ร่วมกับเพื่อนสมาชิกอาเซียน

          ด้าน H.E. Mr. Will Nankervis Australian Ambassador to ASEAN กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับหลังเทศกาลสงกรานต์ โดยออสเตรเลีย ยินดีสนับสนุนการบรรลุข้อตกลงการจัดตั้ง (Establishment Agreement: EA) ของศูนย์ดังกล่าว และได้ให้คำมั่นสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานของศูนย์ ACPHEED โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมของศูนย์เลขาธิการฯ อาทิ การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ รวมถึงกิจกรรมที่สนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานต่างๆ ทั้งนี้ ผู้แทนออสเตรเลียยังได้กล่าวปิดท้ายพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุขของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านโครงการ ASEAN – Australia Strategic Partnership Program โดยได้มีการประสานงานร่วมกับเลขาธิการอาเซียนอย่างใกล้ชิดมาตลอดการหารือครั้งนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

ที่มา : https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/189965/

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More