ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

“ปลัดฯ จตุพร” ตรวจงานด้านธรณี ย้ำ ใช้วิชาการเป็นฐานการอนุรักษ์ เพิ่มการสื่อสารไปสู่ประชาชน พร้อมเชื่อมโยงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“ปลัดฯ จตุพร” ตรวจงานด้านธรณี ย้ำ ใช้วิชาการเป็นฐานการอนุรักษ์ เพิ่มการสื่อสารไปสู่ประชาชน พร้อมเชื่อมโยงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“ปลัดฯ จตุพร” ตรวจงานด้านธรณี ย้ำ ใช้วิชาการเป็นฐานการอนุรักษ์ เพิ่มการสื่อสารไปสู่ประชาชน พร้อมเชื่อมโยงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. เข้าตรวจเยี่ยมภารกิจการดำเนินงานของกรมทรัพยากรธรณี โดยมี นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี ให้การต้อน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ตึกเพชร กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพฯ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการทางด้านธรณีวิทยา และติดตามการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย
โดย ปกท.ทส. ได้รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ของกรมทรัพยากรธรณี พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนางานด้านทรัพยากรธรณี เพื่อให้เกิดการใช้หลักวิชาการเป็นฐานในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรณีของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกล่าวว่า กรมทรัพยากรธรณีถือเป็นกรมเก่าแก่ของประเทศไทย ที่มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ปกป้องทรัพยากรของไทยมาอย่างยาวนาน มีงานที่สำคัญทั้งการศึกษาและสำรวจแร่ชนิดต่าง ๆ การสำรวจถ้ำ แผ่นดินไหว พื้นที่เสี่ยงภัย หลุมยุบ แหล่งซากดึกดำบรรพ์ รวมถึงการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นใน ทส. เช่นเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง ที่ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการทำงาน ทำให้มีมาตรฐานเพื่อนำไปสู่การบริการจัดการแหล่งธรณีต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
ดังนั้น หัวใจสำคัญของการดำเนินงาน ต้องมีแผนที่ธรณีวิทยาที่สามารถแสดงข้อมูลทางด้านธรณีต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม เข้าใจง่าย สะดวกต่อการศึกษา และนำไปใช้ประโยชน์ สามารถแจ้งเตือนภัยด้านธรณีพิบัติภัยได้อย่างทันท่วงที มีการสื่อสารข้อมูลความรู้ไปสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจและการรับรู้ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญของโลก รวมถึงควรมีการดึงจุดเด่นทางด้านธรณีที่น่าสนใจมาเผยแพร่สู่ประชาชน เช่น 10 อันดับถ้ำที่มีความโดดเด่น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีงานการให้บริการประชาชน และงานพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา จึงขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างแท้จริง พร้อมขอให้ดึงศักยภาพและความชำนาญในวิชาชีพมาใช้ในการให้บริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67689

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More