ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประธานคณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566

ประธานคณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. คุณอารยา  อรุณานนท์ชัย ประธานคณะกรรมการกองทุนดอกแก้วกัลยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2566 
ณ  ห้องประชุม207 ตึกมหิดล สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และผ่านระบบสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (Zoon Cloud Meeting) เพื่อเตรียมการจัดงานฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More