ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้า 30 วันย้อนหลัง (ตั้งแต่ 28 มีนาคม 2566 – 27 เมษายน 2566)

รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้า 30 วันย้อนหลัง (ตั้งแต่ 28 มีนาคม 2566 – 27 เมษายน 2566)

รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้า 30 วันย้อนหลัง (ตั้งแต่ 28 มีนาคม 2566 – 27 เมษายน 2566)

อ่านข้อมูลทั้งหมด http://www.thairabies.net/trn/home/detailreport

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More