ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ภารกิจ “หมอหมู่” ค้นหาและรักษาผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ

ภารกิจ “หมอหมู่” ค้นหาและรักษาผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ

“ไม่ใช่แค่ความสวยงาม แต่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

ร่วมสนับสนุนภารกิจ “หมอหมู่” ค้นหาและรักษาผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ

เพียง 30 บาท ก็สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ป่วยได้

มาช่วยกันส่งมอบโอกาสในการรักษา มอบความกล้า ในการใช้ชีวิตและเข้าสังคมได้อย่างมั่นใจ

-ร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย

• ชื่อบัญชี “สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย (2) ” ประเภทบัญชี “ออมทรัพย์”

• เลขที่บัญชี 045-2-62588-8

– กรณีการโอนเงิน – หากประสงค์รับใบเสร็จสามารถ แจ้งชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ระบุ “เพื่อโครงการคลินิกเคลื่อนที่ฯ” พร้อมแนบสลิปการโอน ทาง email : donation@redcross.or.th หรือ โทรสาร 0 2250 0312 , 0 2652 4440

– หรือสแกน QR Code E-donation โดยไม่ต้องแจ้งขอรับใบเสร็จ

เมื่อสแกนแล้วท่านจะพบข้อความปรากฏที่หน้าจอว่า “ท่านกำลังทำรายการ e-Donation และให้เลือกกด “ไม่ยอมรับ” หรือ “ยอมรับ” หากท่านกด “ยอมรับ” จะพบหน้าจอทำรายการบริจาค มีข้อความขึ้นว่า “เพื่อสภากาชาดไทย” และมีหมายเลข Biller ID เลขที่อ้างอิงคือ “046MOHMOOFORTRC” และตามด้วยช่องหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น และทำรายการบริจาคดังกล่าวโดยข้อมูลของท่านจะนำส่งไปที่กรมสรรพากร หากไม่ปรากฏข้อมูลดังกล่าวให้ยกเลิกรายการทันที

และตรวจสอบประวัติการบริจาคได้ที่ https://www.rd.go.th/62336.html

ข้อมูล  สาขาสภากาชาดไทย

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More