ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อว. เยือนถิ่นสุรินทร์-ศรีสะเกษ เยี่ยมหลักสูตรการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

อว. เยือนถิ่นสุรินทร์-ศรีสะเกษ เยี่ยมหลักสูตรการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

อว. เยือนถิ่นสุรินทร์-ศรีสะเกษ เยี่ยมหลักสูตรการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

 

         ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบริหารโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และคณะสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

         ในวันแรกของการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะจากกระทรวง อว. ที่นำโดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในการดำเนินงานหลักสูตรผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์อินทรีย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และการดำเนินงานหลักสูตรการฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

         จากนั้นช่วงบ่าย คณะฯ ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งมี ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ โดยคณะฯ ได้ร่วมรับฟังการรายงานผลการจัดหลักสูตรที่ได้รับงบประมาณ พร้อมสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ นักศึกษา และผู้ที่เรียนจบแล้ว ในปีงบประมาณ 2564 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน และหลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน ต่อด้วยการลงพื้นที่ ณ สายล้อมฟาร์ม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก (แพะ-แกะ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

         ถัดมาวันที่สองคณะฯ ได้ลงพื้นที่ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมกลการดำเนินงานหลักสูตรการผลิตสมุนไพรเพื่อธุรกิจบริการสุขภาพ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

          โอกาสนี้ เลขานุการรัฐมนตรี​ อว. และประธานอนุกรรมการฯ ตลอดจนอนุกรรมการ ได้ให้ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต​พันธุ์​ใหม่ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน​ข้อมูล​และพูดคุยหารือแนวทางเพื่อการพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ภาคการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ​ยิ่งขึ้นต่อไป

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More