ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ทส. ประชุม คกก.อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เห็นชอบ 12 เมืองเก่า เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการฯ แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน

ทส. ประชุม คกก.อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เห็นชอบ 12 เมืองเก่า เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการฯ แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน

ทส. ประชุม คกก.อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เห็นชอบ 12 เมืองเก่า เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการฯ แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน

ทส. ประชุม คกก.อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เห็นชอบ 12 เมืองเก่า เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการฯ แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ 1/2566 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference 
โดยที่ประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ทั้ง 12 เมือง ได้แก่ เมืองเก่ากำแพงเพชร เพชรบุรี ตะกั่วป่า แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ยะลา นราธิวาส พิษณุโลก ร้อยเอ็ด อุทัยธานี ตรัง และ ฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งเห็นชอบกลไกการบริหารจัดการ การรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าความสำคัญ เพื่อนำไปต่อยอดในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ที่คำนึงถึงการอนุรักษ์และพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เพื่อดำรงคุณค่ามรดกวัฒนธรรมสืบไป นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบข้อเรียกร้องของกลุ่มอนุรักษ์มรดกรัตนโกสินทร์ ที่ขอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หาพื้นที่ใกล้เคียงเป็นทางขึ้น-ลง รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก):สถานีบางขุนพรหม ไม่ให้รบกวนโบราณสถาน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบให้หลีกเลี่ยงตำแหน่งทางขึ้นและลงที่จะมีผลกระทบกับอาคารเก่าที่มีคุณค่าและโบราณสถานสำคัญ เพื่อเก็บรักษาไว้ให้คงอยู่ต่อไป

แหล่งที่มา รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ทส. ประชุม คกก.อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เห็นชอบ 12 เมืองเก่า เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการฯ แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน (thaigov.go.th)

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More