ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมทางหลวงชนบท เชิญชวนท่องเที่ยวชมมรดกโลก ทางการเกษตรแห่งแรกของไทย บนถนนสาย พท.5050

กรมทางหลวงชนบท เชิญชวนท่องเที่ยวชมมรดกโลก ทางการเกษตรแห่งแรกของไทย บนถนนสาย พท.5050

กรมทางหลวงชนบท เชิญชวนท่องเที่ยวชมมรดกโลก ทางการเกษตรแห่งแรกของไทย บนถนนสาย พท.5050

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง – อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศ

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ และวิถีชีวิต “การเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตร (GIAHS) แห่งแรกของไทย บนถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (พท.5050) ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ถนนสาย พท.5050 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง – อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ถนนบ้านไสกลิ้ง – บ้านหัวป่า อยู่ในความดูแลของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) เป็นสะพานยกระดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทยตามแนวทะเลน้อยกับทะเลหลวงของทะเลสาบสงขลา เชื่อมระหว่างจังหวัดพัทลุงและสงขลา รวมระยะทาง 5.450 กิโลเมตร ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การอาหารและการเกษตร แห่งสหประชาชาติ (FAO) ให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตร (GIAHS) แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปี 2565 เนื่องจากมีวิถีการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นระยะเวลากว่า 250 ปี มีการเลี้ยงควายปลักหรือควายน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย นอกจากนี้ มีบ้านแฝดแห่งทะเลน้อยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องแวะถ่ายรูปเช็กอินเก็บไว้เป็นที่ระลึก โดยเฉพาะเวลาพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกจะเห็นแสงอาทิตย์กระทบกับผิวน้ำ ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ยังเป็นช่วงที่ดอกบัวแดงบานเหมาะกับการล่องเรือชมวิวและเป็นจุดชมนกน้ำนานาพันธุ์ ซึ่งตลอดแนวสะพานจะมีป้ายแนะนำพันธุ์นกน้ำอีกด้วย
สำหรับการเดินทางมายังถนนสาย พท.5050 เริ่มจากสี่แยกเอเชียพัทลุงวิ่งไปบน ทล.41 จนถึงสี่แยกโพธิ์ทอง อำเภอควนขนุน จากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้า ทล.4187 ระยะทาง 17 กิโลเมตร และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสาย พท.4007 ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสาย พท.5050 ทั้งนี้ ทช. ได้ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวบริเวณโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง โทร. 0 7484 0446
 

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67739

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More