ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขสมก. ยกเลิกการจัดเดินรถเฉพาะกิจ (เส้นทางธรรมดา) เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

ขสมก. ยกเลิกการจัดเดินรถเฉพาะกิจ (เส้นทางธรรมดา) เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงต้นทาง/ปลายทางกลุ่มขบวนรถด่วนพิเศษ ด่วน เร็ว จากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้จัดเดินรถโดยสารวิ่งรับ – ส่งประชาชน ระหว่างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน โดยไม่คิดค่าบริการ จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่
1. รถ Shuttle Bus (ขึ้นทางด่วน) ให้บริการด้วยรถโดยสารปรับอากาศแบบชานต่ำ      
2. รถเฉพาะกิจ (เส้นทางธรรมดา) ให้บริการด้วยรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู  โดยจอดให้บริการเฉพาะจุดที่กำหนด
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ขสมก. มีรถโดยสารประจำทาง สาย 49 เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ให้บริการอยู่แล้ว อีกทั้งเพื่อให้การจัดเดินรถ Shuttle Bus สอดคล้องกับเวลาให้บริการของขบวนรถไฟ ขสมก. จึงขอยกเลิกการจัดเดินรถเฉพาะกิจ (เส้นทางธรรมดา) และขอปรับเวลาการให้บริการรถ Shuttle Bus (ขึ้นทางด่วน) เป็นตั้งแต่เวลา 05.00 – 21.00 น. (งดให้บริการช่วงเวลา 04.30 – 04.45 น. และ 22.00 – 23.00 น. ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ส่วนช่วงเวลาอื่น ๆ ยังคงให้บริการตามปกติ) ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67768

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More