ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

​รองปลัด กษ. มุ่งลดต้นทุนการผลิต จากสูตรอาหารสัตว์ TMR แห้ง หวังช่วยเหลือเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้น

​รองปลัด กษ. มุ่งลดต้นทุนการผลิต จากสูตรอาหารสัตว์ TMR แห้ง หวังช่วยเหลือเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้น

               วันที่ 28 เมษายน 2566 นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรประเด็น “ลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ (วัวนม)” ร่วมกับสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ เพื่อขยายการดำเนินงานไปในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้น จากสูตรอาหารสัตว์ TMR แห้ง ซึ่งใช้วัตถุดิบหลักเพียง 3 ชนิด ได้แก่ หญ้าแห้ง มันเส้น กากถั่วเหลือง ทั้งนี้ อาจปรับสูตรตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้ ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วพบว่า ราคาค่าอาหารถูก ได้กำไรมากขึ้น

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67772

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More