ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ก.แรงงาน เยี่ยมชมศูนย์ Aptaskil Competence Center ส่งเสริมการมีงานทำให้กับแรงงานและเยาวชน

ก.แรงงาน เยี่ยมชมศูนย์ Aptaskil Competence Center ส่งเสริมการมีงานทำให้กับแรงงานและเยาวชน

ก.แรงงาน เยี่ยมชมศูนย์ Aptaskil Competence Center ส่งเสริมการมีงานทำให้กับแรงงานและเยาวชน

ปลัดกระทรวงแรงงานแพ็กทีม บินตรงเบลเยียม ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาทักษะในแคว้นวาโลเนีย พร้อมนำมา upskill แรงงานไทย
ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67785

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More