ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดแพร่เฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน วันที่ 29 เมษายน-1 พฤษภาคมนี้ พร้อมเตือนประชาชนเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

จังหวัดแพร่เฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน วันที่ 29 เมษายน-1 พฤษภาคมนี้ พร้อมเตือนประชาชนเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

จังหวัดแพร่ โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะมีผลกระทบบริเวณประเทศไทยตอนบนตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 29 เมษายน-1 พฤษภาคม 2566 โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยได้สั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมพร้อมโดยติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และเตรียมบุคลากร ทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัยไว้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย เพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สำหรับประชาชนขอให้เตรียมรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์ โดยติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมถึงระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฟ้าผ่า หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ตลอดจนระวังความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายที่จะเกิดต่อสัตว์เลี้ยง หากได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0 5453 3680 หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230429112450244

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More