ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศธ. มอบนโยบาย ผอ.โรงเรียนทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม 15 พ.ค. นี้

ศธ. มอบนโยบาย ผอ.โรงเรียนทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม 15 พ.ค. นี้

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สทพ.) และผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศว่า อยากให้สำนักงานเขตพื้นที่ และโรงเรียนดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 4 ประเด็น คือ ทำให้โรงเรียนมีความปลอดภัยและมีความสุขทั้งครูและนักเรียน การสร้างโอกาสทางการศึกษา แมจะผ่านพ้นช่วงเวลาการรับนักเรียนมาแล้ว ทุกโรงเรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์ได้แล้วว่า มีนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการมาเข้าเรียนในโรงเรียนจำนวนเท่าไหร่ ไปเรียนที่อื่นเท่าไหร่ และการรับนักเรียนของตนลดหรือเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายว่าเด็กจะต้องได้เรียนทุกคน การเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดการเรียนรู้ โดยวางแผนเรื่องการจัดทำหลักสูตร และวางแผนจัดครูเข้าชั้นเรียน ให้นักเรียนได้รับคุณภาพการศึกษาที่มากขึ้น การเตรียมความพร้อมอาคารสถานที่ และการจัดการเรียนการสอน โดยเขตพื้นที่จะต้องสำรวจว่าแต่ละโรงเรียนต้องการ การช่วยเหลือด้านใดบ้าง

นายอัมพร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันพบข่าวว่า เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อาจจะกลับมาแพร่ระบาดอีก จึงอยากให้โรงเรียนสื่อสารกับนักเรียน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สธจ.) เพื่อป้องกันไม่ให้โรงเรียนเป็นศูนย์รวมของการระบาดเหมือนปีที่ผ่านมา

ส่วนผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออาคารสถานที่ รวมทั้งอินเทอร์เน็ต และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา อยากให้สำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียน นำสิ่งเหล่านี้มาทบทวนว่ามีอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลผลิตหรือตัวผู้เรียนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และถ้าจะจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิม ในภาคเรียนที่ 1/2566 จะมีการเตรียมการอย่างไร เพื่อให้ทันการเปิดเทอม ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230428111104931

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More