ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) อำเภอเมืองหนองคาย เฝ้าระวังยาเสพติด

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) อำเภอเมืองหนองคาย เฝ้าระวังยาเสพติด

อำเภอเมืองหนองคาย มอบหมายให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) อำเภอเมืองหนองคาย 8 ตำบล ปฎิบัติภารกิจเข้าเวรรักษาความปลอดภัยตลอดริมแม่น้ำโขง เพื่อเฝ้าระวังการนำเข้ายาเสพติด แรงงานต่างด้าวและสิ่งผิดกฎหมาย พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามจุดเสี่ยงริมแม่น้ำโขง ซึ่งผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230429203534342

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More