ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคาย บูรณาการพลังภาคีเครือข่ายช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคาย บูรณาการพลังภาคีเครือข่ายช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง มุ่งมั่นในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกรูปแบบด้วยกลไกการบูรณาการภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ได้มอบหมายจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคาย สาขาอำเภอเมืองหนองคาย โดยการอำนวยการของนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายประทัป อุ่ยเจริญ ปลัดจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคาย สาขาอำเภอหนองคาย โดยนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองคาย/ผอ.ศป.ปส.อ.เมืองหนองคาย นายเดชมนตรี ผิวเหลือง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายธวัชชัย กงเพชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายภัทรพงศ์ บุ่งนาแซง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส.อ.เมืองหนองคาย และคณะทำงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคาย สาขาอำเภอเมืองหนองคาย ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหนองคาย สาขาอำเภอเมืองหนองคาย รุ่นที่ 2 (วันที่ 8) มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 52 คน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2566 (15 วัน)

นายอำเภอเมืองหนองคาย กล่าวว่า ใน 15 วัน ดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติประจำวัน(รปจ.) ออกกำลังกาย พัฒนาสถานที เคารพธงชาติ สวดมนต์ รับประทานอาหาร กิจกรรมบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องประสบการณ์ชีวิตและการดำเนินชีวิตไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กิจกรรมการฝึกอาชีพตัดผม กิจกรรมทางเลือก การออกกำลังกาย พัฒนาสถานที่
ที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230429204243343

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More