ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล ลงพื้นที่สังเกตการณ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล ลงพื้นที่สังเกตการณ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล ลงพื้นที่สังเกตการณ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา

นายธนกฤต เลิศวิริยวรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล, โรงเรียนสตูลวิทยา และโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมพร้อมชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะ ป.ป.ช. ตามข้อสังเกตการณ์

โดยห้วงระยะเวลานี้ใกล้เข้าสู่ช่วงของการเปิดภาคการศึกษาประจำปี 2566 ดังนั้น เพื่อเป็นการตัดโอกาสที่โรงเรียนเรียกรับผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกับการได้เข้าสถานศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงร่วมสังเกตการณ์การรับเข้าสถานศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มโรงเรียนที่มีความต้องการมาก โดยทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบจากทาง ป.ป.ช. เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริต การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้บริหาร ซึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องการรับผลประโยชน์จากผู้บริหารโรงเรียนแต่อย่างไร
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230429184127321

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More