ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สคบ.ตราด จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2566

สคบ.ตราด จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2566

วันนี้ (29 เม.ย.66) นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย จังหวัดตราด ประจำปี 2566 ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตราด ร่วมกับหน่วยงานที่เป็นคณะอนุกรรมการฯจัดขึ้นบริเวณหน้าจวนเรสิดัง กัมปอร์ต โดยมีประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้กำหนดให้วันที่ 30 เมษายนของทุกปีเป็น “วันคุ้มครองผู้บริโภค” เพื่อเป็นการน้อมรำลึถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2522 โดยแต่ละปีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดตราด สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตราด จึงได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นในการให้บริการประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้า เที่ยวชมถนนคนเดินบริเวณถนนหลักเมือง

สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค/การจัดบูธคลายทุกข์ผู้บริโภค (ตั้งโต๊ะให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านกฎหมายแก่ผู้บริโภค)/การจัด Show Case การแสดงผลิตภัณฑ์และสินค้าตัวอย่าง เพื่อเป็นกรณีศึกษาทั้งในด้านของสินค้าดีมีคุณภาพ รวมทั้งสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค/รวมทั้งการเล่นเกมเพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230429185801324

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More