ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำทีมติดตามสถานการ์ผลผลิต “มังคุดซื่อสัตย์” ในพื้นที่อำเภอกะปง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำทีมติดตามสถานการ์ผลผลิต “มังคุดซื่อสัตย์” ในพื้นที่อำเภอกะปง

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการมังคุด ภายใต้กิจกรรมพรีออเดอร์มังคุดทิพย์พังงา ปี 2566 ณ สวนมังคุด คุณณัฐพร เจนจรัสเมธา ม.2 ต.เหมาะ อำเภอกะปง เพื่อพบปะเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด ร่วมหารือการดำเนินกิจกรรมพรีออเดอร์ผลไม้มังคุดทิพย์ ปี 2566 วางแผนการบริหารจัดการมังคุดคุณภาพดี “มังคุดซื่อสัตย์” ของจังหวัดพังงา โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพมังคุด การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การจัดชั้นคุณภาพ การขนส่งผลผลิตเพื่อป้องกันการเสียหาย ตลอดจนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ช่องทางการกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภค และการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาด
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230429193034326

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More