ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กองพลทหารราบที่ 15 จังหวัดปัตตานี จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล ของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2565 ดำรงไว้ซึ่งความภาคภูมิที่ครั้งหนึ่งได้รับใช้ประเทศชาติ

กองพลทหารราบที่ 15 จังหวัดปัตตานี จัดพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล ของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2565 ดำรงไว้ซึ่งความภาคภูมิที่ครั้งหนึ่งได้รับใช้ประเทศชาติ

วันนี้ (29 เม.ย.66) เวลา 15.30 น. ณ ศาลาสมเด็จพระสุริโยทัย ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เป็นประธานในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 1 หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 ซึ่งจะปลดประจำการในวันที่ 1 พฤศภาคม 2566 โดยมี ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15 เข้าร่วมพิธี ในโอกาสนี้ได้มอบประกาศเกียรติคุณรางวัลให้กับทหารกองประจำการที่มีความประพฤติและวินัยดีเยี่ยม จากนั้นทหารกองประจำการเดินสวนสนาม อำลาธงชัยเฉลิมพล ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทหารทุกคนเทิดทูนให้ความเคารพ

พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้กล่าวอวยพรให้ทหารกองประจำการทุกนาย ประสบความสำเร็จหลังจากประจำการ และเชื่อว่าพวกเค้าเหล่านี้จะกลับไปดูแลครอบครัว นำประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากการฝึกฝนในรั้วครอบครัวกองทัพบก ไปสานต่อปกป้องดูแลบ้านเกิดมาตุภูมิ และพร้อมกลับมาเป็นหน่วยสนับสนุนภารกิจปกป้องชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต

สำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้พลทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ ได้รู้สึกเป็นเกียรติ และภาคภูมิใจ ในการที่ตนได้เข้ารับราชการทหารครบตามกำหนด รวมทั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีระเบียบวินัย และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสามัคคี ความรัก ความเอื้ออาทร ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อพลทหารที่จะปลดจากกองประจำการ ซึ่ง “ธงชัยเฉลิมพล” เป็นธงประจำหน่วยทหารที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด อันเป็นเกียรติของหน่วยทหาร เมื่อเวลาเข้าสู่สงครามทหารทั้งปวงต้องปกป้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต “ธงชัยเฉลิมพล” จึงเป็นเครื่องนำความองอาจ กล้าหาญ ของทหารทั้งปวง ให้เข้าต่อสู้ข้าศึกศัตรู เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230429194648327

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More