ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พสกนิกรชาวจังหวัดระนอง ร่วมถวายพระพรชัย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566

พสกนิกรชาวจังหวัดระนอง ร่วมถวายพระพรชัย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566

วันนี้ (29 เม.ย.66) นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พสกนิกรทุกหมู่เรา รวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายพระราชกุศล ขอทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน และทรงพระเกษมสำราญ

และที่ อาคารพุทธชยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรชาวระนองทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2566

พสกนิกรชาวจังหวัดระนอง ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตา กรุณาเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์

ทีมา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230429121029260

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More